รหัสไปรษณีย์มหาสารคาม

รหัสไปรษณีย์มหาสารคาม แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
44000 …… อำเภอเมืองมหาสารคาม ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดมหาสารคาม
44150 …… อำเภอกันทรวิชัย
44130 …… อำเภอกุดรัง
44190 …… อำเภอแกดำ
44140 …… อำเภอโกสุมพิสัย
44160 …… อำเภอชื่นชม
44160 …… อำเภอเชียงยืน
44170 …… อำเภอนาเชือก
44180 …… อำเภอนาดูน
44130 …… อำเภอบรบือ
44110 …… อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
44210 …… อำเภอยางสีสุราช
44120 …… อำเภอวาปีปทุม

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์มหาสารคาม ขึ้นต้นด้วย 44xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top