รหัสไปรษณีย์พิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์พิษณุโลก แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
65000 …… อำเภอเมืองพิษณุโลก ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพิษณุโลก
65230 …… อำเภอเมืองพิษณุโลก เฉพาะตำบลวัดพริก ตำบลวังน้ำคู้ และตำบลงิ้วงาม ใช้รหัสไปรษณีย์ 65230 ของที่ทำการไปรษณีย์วัดพริก
65120 …… อำเภอนครไทย
65170 …… อำเภอชาติตระการ
65190 …… อำเภอเนินมะปราง
65110 …… อำเภอบางกระทุ่ม
65210 …… อำเภอบางกระทุ่ม เฉพาะตำบลเนินกุ่มและตำบลวัดตายม ใช้รหัสไปรษณีย์ 65210 ของที่ทำการไปรษณีย์เนินกุ่ม
65140 …… อำเภอบางระกำ
65240 …… อำเภอบางระกำ เฉพาะตำบลคุยม่วงและตำบลชุมแสงสงคราม ใช้รหัสไปรษณีย์ 65240 ของที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสงสงคราม
65150 …… อำเภอพรหมพิราม
65180 …… อำเภอพรหมพิราม เฉพาะตำบลตลุกเทียม ตำบลมะต้อง ตำบลศรีภิรมย์ ตำบลวงฆ้องและตำบลดงประคำ ใช้รหัสไปรษณีย์ 65180 ของที่ทำการไปรษณีย์หนองตม
65130 …… อำเภอวังทอง
65220 …… อำเภอวังทอง เฉพาะตำบลแก่งโสภาและตำบลบ้านกลาง ใช้รหัสไปรษณีย์ 65220 ของที่ทำการไปรษณีย์แก่งโสภา
65160 …… อำเภอวัดโบสถ์

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์พิษณุโลก ขึ้นต้นด้วย 65xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดพิษณุโลก

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ พิษณุโลก  เมืองพิษณุโลก  65000
 ที่ทำการไปรษณีย์ อรัญญิก  เมืองพิษณุโลก  65001
 ที่ทำการไปรษณีย์ วัดพริก  เมืองพิษณุโลก  65230
 ที่ทำการไปรษณีย์ บางกระทุ่ม  บางกระทุ่ม  65110
 ที่ทำการไปรษณีย์ เนินกุ่ม  บางกระทุ่ม  65210
 ที่ทำการไปรษณีย์ นครไทย  นครไทย  65120
 ที่ทำการไปรษณีย์ วังทอง  วังทอง  65130
 ที่ทำการไปรษณีย์ แก่งโสภา  วังทอง  65220
 ที่ทำการไปรษณีย์ บางระกำ  บางระกำ  65140
 ที่ทำการไปรษณีย์ ชุมแสงสงคราม  บางระกำ  65240
 ที่ทำการไปรษณีย์ พรหมพิราม  พรหมพิราม  65150
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองตม  พรหมพิราม  65180
 ที่ทำการไปรษณีย์ วัดโบสถ์  วัดโบสถ์  65160
 ที่ทำการไปรษณีย์ ชาติตระการ  ชาติตระการ  65170
 ที่ทำการไปรษณีย์ เนินมะปราง  เนินมะปราง  65190

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top