รหัสไปรษณีย์พิจิตร

รหัสไปรษณีย์พิจิตร แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
66000 …… อำเภอเมืองพิจิตร ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพิจิตร
66170 …… อำเภอเมืองพิจิตร เฉพาะตำบลฆะมัง เฉพาะหมู่ที่ 3-4, 7-9 ตำบลดงป่าคำ ตำบลหัวดงและตำบลดงกลาง ใช้รหัสไปรษณีย์ 66170 ของที่ทำการไปรษณีย์หัวดง
66210 …… อำเภอดงเจริญ
66110 …… อำเภอตะพานหิน
66150 …… อำเภอตะพานหิน เฉพาะตำบลทุ่งโพธิ์และตำบลวังหลุม ใช้รหัสไปรษณีย์ 66150 ของที่ทำการไปรษณีย์ทับคล้อ
66150 …… อำเภอทับคล้อ
66230 …… อำเภอทับคล้อ เฉพาะตำบลเขาทรายและตำบลเขาเจ็ดลูก ใช้รหัสไปรษณีย์ 66230 ของที่ทำการไปรษณีย์เขาทราย
66120 …… อำเภอบางมูลนาก
66210 …… อำเภอบางมูลนาก เฉพาะตำบลวังตะกู ใช้รหัสไปรษณีย์ 66210 ของที่ทำการไปรษณีย์วังตะกู
66130 …… อำเภอบึงนาราง
66130 …… อำเภอโพทะเล
66190 …… อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
66140 …… อำเภอวชิรบารมี
66220 …… อำเภอวชิรบารมี เฉพาะตำบลหนองหลุม ใช้รหัสไปรษณีย์ 66220 ของที่ทำการไปรษณีย์กำแพงดิน
66180 …… อำเภอวังทรายพูน
66160 …… อำเภอสากเหล็ก
66140 …… อำเภอสามง่าม
66220 …… อำเภอสามง่าม เฉพาะตำบลกำแพงดิน ใช้รหัสไปรษณีย์ 66220 ของที่ทำการไปรษณีย์กำแพงดิน

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์พิจิตร ขึ้นต้นด้วย 66xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดพิจิต

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ พิจิตร  เมืองพิจิตร  66000
 ที่ทำการไปรษณีย์ หัวดง  เมืองพิจิตร  66170
 ที่ทำการไปรษณีย์ ตะพานหิน  ตะพานหิน  66110
 ที่ทำการไปรษณีย์ บางมูลนาก  บางมูลนาก  66120
 ที่ทำการไปรษณีย์ วังตะกู  บางมูลนาก  66210
 ที่ทำการไปรษณีย์ โพทะเล  โพทะเล  66130
 ที่ทำการไปรษณีย์ สามง่าม  สามง่าม  66140
 ที่ทำการไปรษณีย์ กำแพงดิน  สามง่าม  66220
 ที่ทำการไปรษณีย์ ทับคล้อ  ทับคล้อ  66150
 ที่ทำการไปรษณีย์ เขาทราย  ทับคล้อ  66230
 ที่ทำการไปรษณีย์ สากเหล็ก  สากเหล็ก  66160
 ที่ทำการไปรษณีย์ วังทรายพูน  วังทรายพูน  66180
 ที่ทำการไปรษณีย์ โพธิ์ประทับช้าง  โพธิ์ประทับช้าง  66190

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top