รหัสไปรษณีย์พัทลุง

รหัสไปรษณีย์พัทลุง แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
93000 …… อำเภอเมืองพัทลุง ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง
93180 …… อำเภอกงหรา
93000 …… อำเภอกงหรา เฉพาะตำบลชะรัตและตำบลสมหวัง ใช้รหัสไปรษณีย์ 93000 ของที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง
93130 …… อำเภอเขาชัยสน
93110 …… อำเภอควนขนุน
93150 …… อำเภอควนขนุน เฉพาะตำบลทะเลน้อย ตำบลพนางตุงและตำบลมะกอกเหนือ ใช้รหัสไปรษณีย์ 93150 ของที่ทำการไปรษณีย์ปากคลอง
93160 …… อำเภอตะโหมด
93140 …… อำเภอบางแก้ว
93160 …… อำเภอบางแก้ว เฉพาะตำบลโคกสัก เฉพาะหมู่ที่ 4, 7-8, 10, 13 ใช้รหัสไปรษณีย์ 93160 ของที่ทำการไปรษณีย์แม่ขรี
93120 …… อำเภอปากพะยูน
93170 …… อำเภอป่าบอน
93110 …… อำเภอป่าพะยอม
93000 …… อำเภอศรีนครินทร์
93190 …… อำเภอศรีบรรพต

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์พัทลุง ขึ้นต้นด้วย 93xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดพัทลุง

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ พัทลุง  เมืองพัทลุง  93000
 ที่ทำการไปรษณีย์ ควนขนุน  ควนขนุน  93110
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปากคลอง  ควนขนุน  93150
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปากพะยูน  ปากพะยูน  93120
 ที่ทำการไปรษณีย์ เขาชัยสน  เขาชัยสน  93130
 ที่ทำการไปรษณีย์ บางแก้ว  บางแก้ว  93140
 ที่ทำการไปรษณีย์ แม่ขรี  บางแก้ว  93160
 ที่ทำการไปรษณีย์ ป่าบอน  ป่าบอน  93170
 ที่ทำการไปรษณีย์ กงหรา  กงหรา  93180
 ที่ทำการไปรษณีย์ ศรีบรรพต  ศรีบรรพต  93190

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top