รหัสไปรษณีย์บุรีรัมย์

รหัสไปรษณีย์บุรีรัมย์ แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
31000 …… อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดบุรีรัมย์
31160 …… อำเภอกระสัง
31190 …… อำเภอคูเมือง
31150 …… อำเภอแคนดง
31110 …… อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
31170 …… อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เฉพาะตำบลถาวรและตำบลยายแย้มวัฒนา ใช้รหัสไปรษณีย์ 31170 ใช้ที่ทำการไปรษณีย์ละหานทราย
31110 …… อำเภอชำนิ
31230 …… อำเภอนาโพธิ์
31110 …… อำเภอนางรอง
31260 …… อำเภอโนนดินแดง
31110 …… อำเภอโนนสุวรรณ
31180 …… อำเภอบ้านกรวด
31000 …… อำเภอบ้านด่าน
31120 …… อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
31140 …… อำเภอประโคนชัย
31220 …… อำเภอปะคำ
31250 …… อำเภอพลับพลาชัย
31120 …… อำเภอพุทไธสง
31170 …… อำเภอละหานทราย
31130 …… อำเภอลำปลายมาศ
31150 …… อำเภอสตึก
31210 …… อำเภอหนองกี่
31240 …… อำเภอหนองหงส์
31000 …… อำเภอห้วยราช

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์บุรีรัมย์ ขึ้นต้นด้วย 31xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ บุรีรัมย์  เมืองบุรีรัมย์  31000
 ที่ทำการไปรษณีย์ นางรอง  นางรอง  31110
 ที่ทำการไปรษณีย์ พุทไธสง  พุทไธสง  31120
 ที่ทำการไปรษณีย์ ลำปลายมาศ  ลำปลายมาศ  31130
 ที่ทำการไปรษณีย์ ประโคนชัย  ประโคนชัย  31140
 ที่ทำการไปรษณีย์ สตึก  สตึก  31150
 ที่ทำการไปรษณีย์ กระสัง  กระสัง  31160
 ที่ทำการไปรษณีย์ ละหานทราย  ละหานทราย  31170
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านกรวด  บ้านกรวด  31180
 ที่ทำการไปรษณีย์ คูเมือง  คูเมือง  31190
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองกี่  หนองกี่  31210
 ที่ทำการไปรษณีย์ นาโพธิ์  นาโพธิ์  31230
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองหงส์  หนองหงส์  31240
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านพลับพลา  บ้านพลับพลา  31250
 ที่ทำการไปรษณีย์ โนนดินแดง  โนนดินแดง  31260

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top