รหัสไปรษณีย์บึงกาฬ

รหัสไปรษณีย์บึงกาฬ แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
38000 …… อำเภอเมืองบึงกาฬ ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดบึงกาฬ
38150 …… อำเภอเซกา
38170 …… อำเภอโซ่พิสัย
38220 …… อำเภอบึงโขงหลง
38000 …… อำเภอบุ่งคล้า
38190 …… อำเภอปากคาด
38180 …… อำเภอพรเจริญ
38210 …… อำเภอศรีวิไล

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์บึงกาฬ ขึ้นต้นด้วย 38xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top