รหัสไปรษณีย์น่าน

รหัสไปรษณีย์น่าน แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
55000 …… อำเภอเมืองน่าน ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดน่าน
55130 …… อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
55160 …… อำเภอเชียงกลาง
55140 …… อำเภอท่าวังผา
55130 …… อำเภอทุ่งช้าง
55150 …… อำเภอนาน้อย
55180 …… อำเภอนาหมื่น
55220 …… อำเภอบ่อเกลือ
55190 …… อำเภอบ้านหลวง
55120 …… อำเภอปัว
55000 …… อำเภอภูเพียง
55170 …… อำเภอแม่จริม
55110 …… อำเภอเวียงสา
55160 …… อำเภอสองแคว
55210 …… อำเภอสันติสุข

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์น่าน ขึ้นต้นด้วย 55xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดน่าน

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ น่าน  เมืองน่าน 55000
 ที่ทำการไปรษณีย์ เวียงสา  เวียงสา 55110
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปัว  ปัว 55120
 ที่ทำการไปรษณีย์ ทุ่งช้าง  ทุ่งช้าง 55130
 ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าวังผา  ท่าวังผา 55140
 ที่ทำการไปรษณีย์ นาน้อย  นาน้อย 55150
 ที่ทำการไปรษณีย์ เชียงกลาง  เชียงกลาง 55160
 ที่ทำการไปรษณีย์ แม่จริม  แม่จริม 55170
 ที่ทำการไปรษณีย์ นาหมื่น  นาหมื่น 55180
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านหลวง  บ้านหลวง 55190
 ที่ทำการไปรษณีย์ ดู่พงษ์  สันติสุข 55210
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ่อเกลือ  บ่อเกลือ 55220

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top