รหัสไปรษณีย์นครสวรรค์

รหัสไปรษณีย์นครสวรรค์ แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
60000 …… อำเภอเมืองนครสวรรค์ ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนครสวรรค์
60240 …… อำเภอเมืองนครสวรรค์ เฉพาะตำบลหนองกระโดนและตำบลหนองกรด ใช้รหัสไปรษณีย์ 60240 ของที่ทำการไปรษณีย์หนองเบน
60230 …… อำเภอเก้าเลี้ยว
60170 …… อำเภอโกรกพระ
60150 …… อำเภอชุมตาบง
60120 …… อำเภอชุมแสง
60250 …… อำเภอชุมแสง เฉพาะตำบลทับกฤช ตำบลทับกฤชใต้และตำบลพันลาน ใช้รหัสรหัสไปรษณีย์ 60250 ของที่ทำการไปรษณีย์ทับกฤช
60190 …… อำเภอตากฟ้า
60140 …… อำเภอตาคลี
60210 …… อำเภอตาคลี เฉพาะตำบลช่องแค ตำบลสร้อยทอง ตำบลห้วยหอมและตำบลพรหมนิมิต ใช้รหัส 60210 ของที่ทำการไปรษณีย์ช่องแค
60260 …… อำเภอตาคลี เฉพาะตำบลจันเสนและตำบลลาดทิพรส ใช้รหัสรหัสไปรษณีย์ 60260 ของที่ทำการไปรษณีย์จันเสน
60160 …… อำเภอท่าตะโก
60180 …… อำเภอบรรพตพิสัย
60130 …… อำเภอพยุหะคีรี
60220 …… อำเภอไพศาลี
60150 …… อำเภอแม่เปิน
60150 …… อำเภอแม่วงก์
60150 …… อำเภอลาดยาว
60110 …… อำเภอหนองบัว

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์นครสวรรค์ ขึ้นต้นด้วย 60xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top