รหัสไปรษณีย์นครศรีธรรมราช

รหัสไปรษณีย์นครศรีธรรมราช แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
80000 …… อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
80280 …… อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เฉพาะตำบลกำแพงเซา ตำบลท่างิ้ว และตำบลนาทราย ใช้รหัสไปรษณีย์ 80280 ของที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย
80290 …… อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เฉพาะตำบลท่าเรือ เฉพาะหมู่ที่ 2-6, 8, 14-17 ใช้รหัส 80290 ของใช้ที่ทำการไปรษณีย์ชะเมา
80330 …… อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เฉพาะตำบลบางจาก ใช้รหัสไปรษณีย์ 80330 ของใช้ที่ทำการไปรษณีย์บางจาก
80210 …… อำเภอขนอม
80130 …… อำเภอจุฬาภรณ์
80180 …… อำเภอจุฬาภรณ์ เฉพาะตำบลบ้านชะอวดและตำบลบ้านควนมุด ใช้รหัส 80180 ของที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด
80190 …… อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
80290 …… อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เฉพาะตำบลดอนตรอและตำบลทางพูน เฉพาะหมู่ที่ 1-2, 6 ใช้รหัสไปรษณีย์ 80290 ของใช้ที่ทำการไปรษณีย์ชะเมา
80350 …… อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เฉพาะตำบลทางพูน เฉพาะหมู่ที่ 3-5 ใช้รหัส 80350 ของใช้ที่ทำการไปรษณีย์ไม้หลา
80180 …… อำเภอชะอวด
80250 …… อำเภอช้างกลาง
80220 …… อำเภอช้างกลาง เฉพาะตำบลช้างกลาง เฉพาะหมู่ที่ 8, 16 ใช้รหัสไปรษณีย์ 80220 ของใช้ที่ทำการไปรษณีย์นาบอน
80190 …… อำเภอเชียรใหญ่
80260 …… อำเภอถ้ำพรรณรา
80160 …… อำเภอท่าศาลา
80240 …… อำเภอทุ่งใหญ่
80110 …… อำเภอทุ่งสง
80310 …… อำเภอทุ่งสง เฉพาะตำบลกะปาง ตำบลเขาโร เฉพาะหมู่ที่ 5 และตำบลที่วัง เฉพาะหมู่ที่ 3-4, 11 ใช้รหัส 80310 ของใช้ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพูน
80160 …… อำเภอนบพิตำ
80220 …… อำเภอนาบอน
80250 …… อำเภอนาบอน เฉพาะตำบลแก้วแสน เฉพาะหมู่ที่ 3-4 ใช้รหัสไปรษณีย์ 80250 ของใช้ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี
80360 …… อำเภอบางขัน
80140 …… อำเภอปากพนัง
80330 …… อำเภอปากพนัง เฉพาะตำบลคลองน้อย ตำบลชะเมาและตำบลเกาะทวด ใช้รหัสไปรษณีย์ 80330 ของใช้ที่ทำการไปรษณีย์บางจาก
80320 …… อำเภอพรหมคีรี
80000 …… อำเภอพระพรหม
80270 …… อำเภอพิปูน
80130 …… อำเภอร่อนพิบูลย์
80350 …… อำเภอร่อนพิบูลย์ เฉพาะตำบลเสาธงและตำบลหินตก ใช้รหัส 80350 ของใช้ที่ทำการไปรษณีย์ไม้หลา
80230 …… อำเภอลานสกา
80120 …… อำเภอสิชล
80340 …… อำเภอสิชล เฉพาะตำบลเสาเภา ตำบลเปลี่ยนและตำบลเทพราช ใช้รหัสไปรษณีย์ 80340 ของใช้ที่ทำการไปรษณีย์เสาเภา
80150 …… อำเภอฉวาง
80250 …… อำเภอฉวาง เฉพาะตำบลละอาย ตำบลจันดี และตำบลฉวาง เฉพาะหมู่ที่ 8 ใช้รหัส 80250 ของใช้ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี
80260 …… อำเภอฉวาง เฉพาะตำบลกะเบียด ตำบลห้วยปริก ตำบลนาเขลียง ตำบลนากะชะ เฉพาะหมู่ที่ 3-6 ตำบลนาแว เฉพาะหมู่ที่ 1-6, 8-12 และตำบลไม้เรียง เฉพาะหมู่ที่ 1-3, 5, 8-10 ใช้รหัสไปรษณีย์ 80260 ของใช้ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์นครศรีธรรมราช ขึ้นต้นด้วย 80xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top