รหัสไปรษณีย์นครพนม

รหัสไปรษณีย์นครพนม แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
48000 …… อำเภอเมืองนครพนม ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนครพนม
48110 …… อำเภอธาตุพนม
48120 …… อำเภอท่าอุเทน
48130 …… อำเภอนาแก
48130 …… อำเภอวังยาง
48140 …… อำเภอนาทม
48140 …… อำเภอบ้านแพง
48150 …… อำเภอศรีสงคราม
48160 …… อำเภอปลาปาก
48170 …… อำเภอเรณูนคร
48180 …… อำเภอนาหว้า
48190 …… อำเภอโพนสวรรค์

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์นครพนม ขึ้นต้นด้วย 48xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดนครพนม

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ นครพนม  เมืองนครพนม 48000
 ที่ทำการไปรษณีย์ ธาตุพนม  ธาตุพนม  48110
 ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าอุเทน  ท่าอุเทน  48120
 ที่ทำการไปรษณีย์ นาแก  นาแก  48130
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านแพง  บ้านแพง  48140
 ที่ทำการไปรษณีย์ ศรีสงคราม  ศรีสงคราม  48150
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปลาปาก  ปลาปาก  48160
 ที่ทำการไปรษณีย์ เรณูนคร  เรณูนคร  48170
 ที่ทำการไปรษณีย์ นาหว้า  นาหว้า  48180
 ที่ทำการไปรษณีย์ โพนสวรรค์  โพนสวรรค์  48190

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top