รหัสไปรษณีย์นครปฐม

รหัสไปรษณีย์นครปฐม แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
73000 …… อำเภอเมืองนครปฐม ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนครปฐม
73140 …… อำเภอกำแพงแสน
73180 …… อำเภอกำแพงแสน เฉพาะตำบลกระตีบ ตำบลห้วยม่วง ตำบลสระพัฒนา ตำบลสระสี่มุม เฉพาะหมู่ที่ 1, 3-5, 11, 14, 16, 22-23 ใช้รหัสไปรษณีย์ 73180 ของที่ทำการไปรษณีย์สระพัฒนา
73150 …… อำเภอดอนตูม
73120 …… อำเภอนครชัยศรี
73170 …… อำเภอนครชัยศรี เฉพาะตำบลลานตากฟ้า เฉพาะหมู่ที่ 1-2 ใช้รหัส 73170 ของที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล
73130 …… อำเภอบางเลน
73190 …… อำเภอบางเลน เฉพาะตำบลบางหลวงและตำบลหินมูล ใช้รหัสไปรษณีย์ 73190 ของที่ทำการไปรษณีย์บางหลวง
73170 …… อำเภอพุทธมณฑล
73110 …… อำเภอสามพราน
73160 …… อำเภอสามพราน เฉพาะตำบลอ้อมใหญ่ ใช้รหัสไปรษณีย์ 73160 ของที่ทำการไปรษณีย์อ้อมใหญ่
73210 …… อำเภอสามพราน เฉพาะตำบลไร่ขิง ตำบลบางเตย ตำบลทรงคะนองและตำบลบางกระทึก ใช้รหัส 73210 ของที่ทำการไปรษณีย์ไร่ขิง
73220 …… อำเภอสามพราน เฉพาะตำบลกระทุ่มล้ม ใช้รหัสไปรษณีย์ 73220 ของที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์นครปฐม ขึ้นต้นด้วย 73xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดนครปฐม

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์
 ที่ทำการไปรษณีย์ นครปฐม  เมืองนครปฐม  73000
 ที่ทำการไปรษณีย์ สนามจันทร์  เมืองนครปฐม  73001
 ที่ทำการไปรษณีย์ สามพราน  สามพราน  73110
 ที่ทำการไปรษณีย์ ไร่ขิง  สามพราน  73210
 ที่ทำการไปรษณีย์ กระทุ่มล้ม  สามพราน  73220
 ที่ทำการไปรษณีย์ อ้อมใหญ่  สามพราน  73160
 ที่ทำการไปรษณีย์ นครชัยศรี  นครชัยศรี  73120
 ที่ทำการไปรษณีย์ บางเลน  บางเลน  73130
 ที่ทำการไปรษณีย์ บางหลวง  บางเลน  73190
 ที่ทำการไปรษณีย์ กำแพงแสน  กำแพงแสน  73140
 ที่ทำการไปรษณีย์ สระพัฒนา  กำแพงแสน  73180
 ที่ทำการไปรษณีย์ ดอนตูม  ดอนตูม  73150
 ที่ทำการไปรษณีย์ พุทธมณฑล  พุทธมณฑล  73170

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top