รหัสไปรษณีย์นครนายก

รหัสไปรษณีย์นครนายก แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
26000 …… อำเภอเมืองนครนายก ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนครนายก
26001 …… อำเภอเมืองนครนายก เฉพาะตำบลพรหมณี หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 13 ภายในบริเวณโรงเรียนนายร้อยจปร. และโรงเรียนปิยชาติ ใช้รหัสไปรษณีย์ 26001 ของที่ทำการไปรษณีย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
26110 …… อำเภอบ้านนา
26120 …… อำเภอองครักษ์
26130 …… อำเภอปากพลี

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์นครนายก ขึ้นต้นด้วย 26xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top