รหัสไปรษณีย์ตราด

รหัสไปรษณีย์ตราด แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
23000 …… อำเภอเมืองตราด ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดตราด
23000 …… อำเภอเกาะกูด
23170 …… อำเภอเกาะช้าง
23130 …… อำเภอเขาสมิง
23150 …… อำเภอเขาสมิง เฉพาะตำบลท่าโสม ตำบลแสนตุ้ง ตำบลสะตอ ตำบลประณีตและตำบลเทพนิมิต ใช้รหัสไปรษณีย์ 23150 ของที่ทำการไปรษณีย์แสนตุ้ง
23110 …… อำเภอคลองใหญ่
23140 …… อำเภอบ่อไร่
23160 …… อำเภอบ่อไร่ เฉพาะตำบลหนองบอน ใช้รหัสไปรษณีย์ 23160 ของที่ทำการไปรษณีย์หนองบอน
23120 …… อำเภอแหลมงอบ

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์ตราด ขึ้นต้นด้วย 23xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดตราด

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ ตราด  เมืองตราด  23000
 ที่ทำการไปรษณีย์ คลองใหญ่  คลองใหญ่  23110
 ที่ทำการไปรษณีย์ แหลมงอบ  แหลมงอบ  23120
 ที่ทำการไปรษณีย์ เขาสมิง  เขาสมิง  23130
 ที่ทำการไปรษณีย์ แสนตุ้ง  เขาสมิง  23150
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ่อไร่  บ่อไร่  23160
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองบอน  บ่อไร่  23140

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top