รหัสไปรษณีย์ตรัง

รหัสไปรษณีย์จังหวัดตรัง แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
92000 …… อำเภอเมืองตรัง ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดตรัง
92170 …… อำเภอเมืองตรัง เฉพาะตำบลนาโยงใต้ ใช้รหัส 92170 ของที่ทำการไปรษณีย์นาโยง
92190 …… อำเภอเมืองตรัง เฉพาะตำบลนาท่ามเหนือและตำบลนาท่ามใต้ ใช้รหัสไปรษณีย์ 92190 ของที่ทำการไปรษณีย์ลำภูรา
92110 …… อำเภอกันตัง
92170 …… อำเภอนาโยง
92120 …… อำเภอปะเหลียน
92140 …… อำเภอปะเหลียน เฉพาะตำบลบางด้วน ตำบลบ้านนาและตำบลท่าพญา ใช้รหัสไปรษณีย์ 92140 ของที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว
92180 …… อำเภอปะเหลียน เฉพาะตำบลทุ่งยาว ตำบลลิพัง ตำบลปะเหลียน ตำบลแหลมสอม ใช้รหัส 92180 ของที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยาว
92160 …… อำเภอรัษฎา
92130 …… อำเภอรัษฎา ตำบลหนองปรือ ใช้รหัสไปรษณีย์ 92130 ของที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด
92220 …… อำเภอวังวิเศษ
92140 …… อำเภอย่านตาขาว
92000 …… อำเภอวังวิเศษ เฉพาะตำบลท่าสะบ้า ใช้รหัส 92000 ของที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดตรัง
92150 …… อำเภอสิเกา
92000 …… อำเภอสิเกา เฉพาะตำบลนาเมืองเพชร ใช้รหัสไปรษณีย์ 92000 ของที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดตรัง
92130 …… อำเภอห้วยยอด
92190 …… อำเภอห้วยยอด เฉพาะตำบลปากแจ่มและตำบลลำภูรา ใช้รหัส 92190 ของที่ทำการไปรษณีย์ลำภูรา
92210 …… อำเภอห้วยยอด เฉพาะตำบลนาวง ตำบลบางดี ตำบลบางกุ้ง และตำบลวังคีรี ใช้รหัสไปรษณีย์ 92210 ของที่ทำการไปรษณีย์นาวง
92120 …… อำเภอหาดสำราญ

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์ตรัง ขึ้นต้นด้วย 92xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดตรัง

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ ตรัง  เมืองตรัง  92000
 ที่ทำการไปรษณีย์ ทับเที่ยง  เมืองตรัง  92001
 ที่ทำการไปรษณีย์ กันตัง  กันตัง  92110
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปะเหลียน  ปะเหลียน  92120
 ที่ทำการไปรษณีย์ ทุ่งยาว  ปะเหลียน  92180
 ที่ทำการไปรษณีย์ วังวิเศษ  วังวิเศษ  92220
 ที่ทำการไปรษณีย์ ห้วยยอด  ห้วยยอด  92130
 ที่ทำการไปรษณีย์ ลำภูรา  ห้วยยอด  92190
 ที่ทำการไปรษณีย์ นาวง  ห้วยยอด  92210
 ที่ทำการไปรษณีย์ ย่านตาขาว  ย่านตาขาว  92140
 ที่ทำการไปรษณีย์ สิเกา  สิเกา  92150
 ที่ทำการไปรษณีย์ คลองปาง  รัษฎา  92160
 ที่ทำการไปรษณีย์ นาโยง  นาโยง  92170

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top