รหัสไปรษณีย์ชัยนาท

รหัสไปรษณีย์ชัยนาท แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
17000 …… อำเภอเมืองชัยนาท ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชัยนาท
17120 …… อำเภอเมืองชัยนาท เฉพาะตำบลหาดท่าเสา เฉพาะหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ใช้รหัส 17120 ของที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์
17110 …… อำเภอมโนรมย์
17170 …… อำเภอมโนรมย์ เฉพาะตำบลหางน้ำสาคร ตำบลอู่ตะเภา ตำบลไร่พัฒนาและตำบลวัดโคก เฉพาะหมู่ที่ 4-5 ใช้รหัส 17170 ของที่ทำการไปรษณีย์ หางน้ำสาคร
17120 …… อำเภอวัดสิงห์
17120 …… อำเภอหนองมะโมง
17130 …… อำเภอเนินขาม
17130 …… อำเภอหันคา
17160 …… อำเภอหันคา เฉพาะตำบลหนองแซง ตำบลห้วยงูและตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ ใช้รหัสไปรษณีย์ 17160 ของที่ทำการไปรษณีย์ ห้วยงู
17140 …… อำเภอสรรคบุรี
17150 …… อำเภอสรรพยา

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์ชัยนาท ขึ้นต้นด้วย 17xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดชัยนาท

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์
 ที่ทำการไปรษณีย์ ชัยนาท  เมืองชัยนาท  17000
 ที่ทำการไปรษณีย์ มโนรมย์  มโนรมย์  17110
 ที่ทำการไปรษณีย์ หางน้ำสาคร  มโนรมย์  17170
 ที่ทำการไปรษณีย์ วัดสิงห์  วัดสิงห์  17120
 ที่ทำการไปรษณีย์ หันคา  หันคา  17130
 ที่ทำการไปรษณีย์ ห้วยงู  หันคา  17160
 ที่ทำการไปรษณีย์ สรรคบุรี  สรรคบุรี  17140
 ที่ทำการไปรษณีย์ สรรพยา  สรรพยา  17150

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top