รหัสไปรษณีย์ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ชลบุรี แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
20000 …… อำเภอเมืองชลบุรี ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี
20131 …… อำเภอเมืองชลบุรี เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ใช้รหัสไปรษณีย์ 20131 ของไปรษณีย์มหาวิทยาลัยบูรพา
20130 …… อำเภอเมืองชลบุรี เฉพาะตำบลบ้านปึก ตำบลแสนสุข ตำบลเหมือง ตำบลเสม็ด เฉพาะหมู่ที่ 7-8 และตำบลห้วยกะปิ เฉพาะหมู่ที่ 4-5 ใช้รหัสไปรษณีย์ 20130 ของที่ทำการไปรษณีย์บางแสน
20110 …… อำเภอศรีราชา
20230 …… อำเภอศรีราชา เฉพาะตำบลทุ่งสุขลา ตำบลบึง ตำบลบ่อวินและตำบลหนองขาม เฉพาะหมู่ที่ 1, 5, 10, 11 ไม่รวมบ้านหนองเลง บ้านหนองค้อและบ้านไข่มุก ใช้รหัส 20230 ของที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม
20120 …… อำเภอเกาะสีชัง
20140 …… อำเภอพนัสนิคม
20240 …… อำเภอพนัสนิคม เฉพาะตำบลนาเริก เฉพาะหมู่ที่ 4-5, 8-11, 14-15 และตำบลนาวังหิน เฉพาะหมู่ที่ 4-6, 10-11 ใช้รหัสไปรษณีย์ 20240 ของที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี
20150 …… อำเภอบางละมุง
20260 …… อำเภอบางละมุง เฉพาะเขตเมืองพัทยาและเกาะล้าน ใช้รหัส 20260 ของที่ทำการไปรษณีย์พัทยา
20160 …… อำเภอพานทอง
20170 …… อำเภอบ้านบึง ยกเว้นตำบลคลองกิ่ว ตำบลหนองอิรุณและตำบลหนองไผ่แก้ว ใช้รหัส 20220 ของที่ทำการไปรษณีย์หัวกุญแจ
20180 …… อำเภอสัตหีบ
20250 …… อำเภอสัตหีบ เฉพาะตำบลนาจอมเทียนและตำบลบางเสร่ ใช้รหัสไปรษณีย์ 20250 ของที่ทำการไปรษณีย์บ้านอำเภอ
20251 …… อำเภอสัตหีบ เฉพาะภายในบริเวณศูนย์ฝึกทหารใหม่และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ใช้รหัส 20251 ของที่ทำการไปรษณีย์เกล็ดแก้ว
20182 …… อำเภอสัตหีบ เฉพาะส่วนภายในฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้รหัสไปรษณีย์ 20182 ของที่ทำการไปรษณีย์ฐานทัพเรือสัตหีบ
20190 …… อำเภอหนองใหญ่
20240 …… อำเภอเกาะจันทร์
20270 …… อำเภอบ่อทอง

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์ชลบุรี ขึ้นต้นด้วย 20xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดชลบุรี

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปข.2  เมืองชลบุรี  20000
 ที่ทำการไปรษณีย์ ชลบุรี  เมืองชลบุรี  20000
 ที่ทำการไปรษณีย์ บางปลาสร้อย  เมืองชลบุรี  20001
 ที่ทำการไปรษณีย์ บางแสน  เมืองชลบุรี  20130
 ที่ทำการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เมืองชลบุรี  20131
 ที่ทำการไปรษณีย์ ศป.ศช.  ศรีราชา  20010
 ที่ทำการไปรษณีย์ ศรีราชา  ศรีราชา  20110
 ที่ทำการไปรษณีย์ บางพระ  ศรีราชา  20111
 ที่ทำการไปรษณีย์ อ่าวอุดม  ศรีราชา  20230
 ที่ทำการไปรษณีย์ แหลมฉบัง  ศรีราชา  20231
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองขาม  ศรีราชา  20232
 ที่ทำการไปรษณีย์ เกาะสีชัง  เกาะสีชัง  20120
 ที่ทำการไปรษณีย์ พนัสนิคม  พนัสนิคม  20140
 ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าบุญมี  พนัสนิคม  20240
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปณร.บางละมุง 201 (ตลาดโรงโป๊ะ)  บางละมุง  20150
 ที่ทำการไปรษณีย์ พัทยา  บางละมุง  20260
 ที่ทำการไปรษณีย์ จอมเทียน  บางละมุง  20261
 ที่ทำการไปรษณีย์ พานทอง  พานทอง  20160
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านบึง  บ้านบึง  20170
 ที่ทำการไปรษณีย์ หัวกุญแจ  บ้านบึง  20220
 ที่ทำการไปรษณีย์ สัตหีบ  สัตหีบ  20180
 ที่ทำการไปรษณีย์ อู่ตะเภา  สัตหีบ  20181
 ที่ทำการไปรษณีย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ  สัตหีบ  20182
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านอำเภอ  สัตหีบ  20250
 ที่ทำการไปรษณีย์ เกล็ดแก้ว  สัตหีบ  20251
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองใหญ่  หนองใหญ่  20190
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ่อทอง  บ่อทอง  20270

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top