รหัสไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา

รหัสไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
24000 …… อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
24000 …… อำเภอคลองเขื่อน
24110 …… อำเภอคลองเขื่อน เฉพาะตำบลบางตลาด ใช้รหัสไปรษณีย์ 24110 ของที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า
24110 …… อำเภอบางคล้า
24120 …… อำเภอพนมสารคาม
24120 …… อำเภอราชสาส์น
24130 …… อำเภอบางปะกง
24180 …… อำเภอบางปะกง เฉพาะตำบลบางวัว ตำบลบางสมัคร ตำบลบางเกลือ ตำบลหอมศีลและตำบลพิมพา ใช้รหัสไปรษณีย์ 24180 ของที่ทำการไปรษณีย์บางวัว
24140 …… อำเภอบ้านโพธิ์
24150 …… อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
24000 …… อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เฉพาะตำบลศาลาแดง ใช้รหัสไปรษณีย์ 24000 ของที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา
24170 …… อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เฉพาะตำบลดอนเกาะกา ตำบลดอนฉิมพลีและตำบลบึงน้ำรักษ์ ใช้รหัส 24170 ของที่ทำการไปรษณีย์ดอนฉิมพลี
24160 …… อำเภอท่าตะเกียบ
24160 …… อำเภอสนามชัยเขต
24190 …… อำเภอแปลงยาว

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา ขึ้นต้นด้วย 24xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์
 ที่ทำการไปรษณีย์ ฉะเชิงเทรา  เมืองฉะเชิงเทรา  24000
 ที่ทำการไปรษณีย์ ดอนทอง  เมืองฉะเชิงเทรา  24001
 ที่ทำการไปรษณีย์ บางคล้า  บางคล้า  24110
 ที่ทำการไปรษณีย์ พนมสารคาม  พนมสารคาม  24120
 ที่ทำการไปรษณีย์ บางปะกง  บางปะกง  24130
 ที่ทำการไปรษณีย์ บางวัว  บางปะกง  24180
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านโพธิ์  บ้านโพธิ์  24140
 ที่ทำการไปรษณีย์ บางน้ำเปรี้ยว  บางน้ำเปรี้ยว  24150
 ที่ทำการไปรษณีย์ ดอนฉิมพลี  บางน้ำเปรี้ยว  24170
 ที่ทำการไปรษณีย์ สนามชัยเขต  สนามชัยเขต  24160
 ที่ทำการไปรษณีย์ แปลงยาว  แปลงยาว  24190

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top