รหัสไปรษณีย์จันทบุรี

รหัสไปรษณีย์จันทบุรี แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
22000 …… อำเภอเมืองจันทบุรี โดยที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดจันทบุรี
22110 …… อำเภอขลุง
22150 …… อำเภอขลุง เฉพาะตำบลบ่อเวฬุ ใช้รหัสไปรษณีย์ 22150 ของที่ทำการไปรษณีย์มะขาม
22120 …… อำเภอท่าใหม่
22170 …… อำเภอท่าใหม่ เฉพาะตำบลโขมง ตำบลรำพัน ตำบลเขาแก้วและตำบลทุ่งเบญจา ใช้รหัสไปรษณีย์ 22170 ของที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเบญจา
22130 …… อำเภอแหลมสิงห์
22120 …… อำเภอแหลมสิงห์ เฉพาะตำบลบางกะไชย ใช้รหัสไปรษณีย์ 22120 ของที่ทำการไปรษณีย์ท่าใหม่
22190 …… อำเภอแหลมสิงห์ เฉพาะตำบลพลิ้ว ตำบลคลองน้ำเค็มและตำบลบางสระเก้า ใช้รหัสไปรษณีย์ 22190 ของที่ทำการไปรษณีย์พลิ้ว
22140 …… อำเภอโป่งน้ำร้อน
22150 …… อำเภอมะขาม
22160 …… อำเภอนายายอาม
22170 …… อำเภอนายายอาม เฉพาะตำบลวังโตนด ตำบลกระแจะ ตำบลสนามไชยและตำบลวังใหม่ ใช้รหัสไปรษณีย์ 22170 ของที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเบญจา
22160 …… อำเภอหางแมว
22180 …… อำเภอสอยดาว
22210 …… อำเภอเขาคิชฌกูฏ

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์จันทบุรี ขึ้นต้นด้วย 22xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดจันทบุรี

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ จันทบุรี  เมืองจันทบุรี  22000
 ที่ทำการไปรษณีย์ ขลุง  ขลุง  22110
 ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าใหม่  ท่าใหม่  22120
 ที่ทำการไปรษณีย์ ทุ่งเบญจา  ท่าใหม่  22170
 ที่ทำการไปรษณีย์ แหลมสิงห์  แหลมสิงห์  22130
 ที่ทำการไปรษณีย์ พลิ้ว  แหลมสิงห์  22190
 ที่ทำการไปรษณีย์ โป่งน้ำร้อน  โป่งน้ำร้อน  22140
 ที่ทำการไปรษณีย์ มะขาม  มะขาม  22150
 ที่ทำการไปรษณีย์ นายายอาม  กิ่ง อ.นายายอาม  22160
 ที่ทำการไปรษณีย์ สอยดาว  สอยดาว  22180
 ที่ทำการไปรษณีย์ เขาคิชฌกูฏ  กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ  22210

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top