รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น

รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
40000 …… อำเภอเมืองขอนแก่น ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น
40260 …… อำเภอเมืองขอนแก่น เฉพาะตำบลท่าพระและตำบลดอนหัน ใช้รหัสไปรษณีย์ 40260
40002 …… อำเภอเมืองขอนแก่น เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้รหัสไปรษณีย์ 40002
40110 …… อำเภอโนนศิลา
40110 …… อำเภอบ้านแฮด
40110 …… อำเภอบ้านไผ่
40120 …… อำเภอพล
40130 …… อำเภอชุมแพ
40290 …… อำเภอชุมแพ เฉพาะตำบลโนนหัน ตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลโนนสะอาด และตำบลหนองเขียด ใช้รหัสไปรษณีย์ 40290 ของไปรษณีย์โนนหัน
40140 …… อำเภอน้ำพอง
40310 …… อำเภอน้ำพอง เฉพาะตำบลน้ำพอง เฉพาะหมู่ที่ 2-8, 13, 15, 16 ตำบลกุดน้ำใส ตำบลม่วงหวานและตำบลสะอาด ใช้รหัสไปรษณีย์ 40310 ของไปรษณีย์น้ำพองเก่า
40150 …… อำเภอเวียงเก่า
40150 …… อำเภอภูเวียง
40150 …… อำเภอหนองนาคำ
40160 …… อำเภอโคกโพธิ์ไชย
40160 …… อำเภอมัญจาคีรี
40170 …… อำเภอกระนวน
40170 …… อำเภอซำสูง
40180 …… อำเภอชนบท
40190 …… อำเภอหนองสองห้อง
40210 …… อำเภอหนองเรือ
40240 …… อำเภอหนองเรือ เฉพาะตำบลจรเข้ ตำบลบ้านกง ตำบลยางคำ และตำบลบ้านผือ ใช้รหัสไปรษณีย์ 40240 ของไปรษณีย์ดอนโมง
40220 …… อำเภอสีชมพู
40230 …… อำเภอแวงน้อย
40250 …… อำเภออุบลรัตน์
40270 …… อำเภอบ้านฝาง
40280 …… อำเภอเขาสวนกวาง
40320 …… อำเภอพระยืน
40330 …… อำเภอแวงใหญ่
40340 …… อำเภอเปือยน้อย
40350 …… อำเภอภูผาม่าน

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น ขึ้นต้นด้วย 40xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดขอนแก่น

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ ร้านไปรษณีย์ขอนแก่น 201 (ตลาดการเคหะ)  เมืองขอนแก่น  40000
 ที่ทำการไปรษณีย์ ร้านไปรษณีย์ขอนแก่น 202 (ประตูน้ำ)  เมืองขอนแก่น  40000
 ที่ทำการไปรษณีย์ ขอนแก่น  เมืองขอนแก่น 40000
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปข.4  เมืองขอนแก่น  40000
 ที่ทำการไปรษณีย์ เทพารักษ์  เมืองขอนแก่น  40001
 ที่ทำการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เมืองขอนแก่น  40002
 ที่ทำการไปรษณีย์ ศรีจันทร์  เมืองขอนแก่น  40003
 ที่ทำการไปรษณีย์ ศป.ขก.  เมืองขอนแก่น  40010
 ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าพระขอนแก่น  เมืองขอนแก่น  40260
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านไผ่  บ้านไผ่  40110
 ที่ทำการไปรษณีย์ พล  พล  40120
 ที่ทำการไปรษณีย์ ชุมแพ  ชุมแพ  40130
 ที่ทำการไปรษณีย์ โนนหัน  ชุมแพ  40290
 ที่ทำการไปรษณีย์ น้ำพอง  น้ำพอง  40140
 ที่ทำการไปรษณีย์ น้ำพองเก่า  น้ำพอง  40310
 ที่ทำการไปรษณีย์ ภูเวียง  ภูเวียง  40150
 ที่ทำการไปรษณีย์ มัญจาคีรี  มัญจาคีรี  40160
 ที่ทำการไปรษณีย์ กระนวน  กระนวน  40170
 ที่ทำการไปรษณีย์ ชนบท  ชนบท  40180
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองสองห้อง  หนองสองห้อง  40190
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองเรือ  หนองเรือ  40210
 ที่ทำการไปรษณีย์ สีชมพู  สีชมพู  40220
 ที่ทำการไปรษณีย์ แวงน้อย  แวงน้อย  40230
 ที่ทำการไปรษณีย์ ดอนโมง  ดอนโมง  40240
 ที่ทำการไปรษณีย์ อุบลรัตน์  อุบลรัตน์  40250
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านฝาง  บ้านฝาง  40270
 ที่ทำการไปรษณีย์ เขาสวนกวาง  เขาสวนกวาง  40280
 ที่ทำการไปรษณีย์ พระยืน  พระยืน  40320
 ที่ทำการไปรษณีย์ แวงใหญ่  แวงใหญ่  40330
 ที่ทำการไปรษณีย์ เปือยน้อย  เปือยน้อย  40340
 ที่ทำการไปรษณีย์ ภูผาม่าน  ภูผาม่าน  40350

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top