รหัสไปรษณีย์กาฬสินธุ์

รหัสไปรษณีย์กาฬสินธุ์ แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
46000 …… อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดกาฬสินธุ์
46000 …… อำเภอดอนจาน
46110 …… อำเภอกุฉินารายณ์
46120 …… อำเภอยางตลาด
46130 …… อำเภอกมลาไสย
46130 …… อำเภอฆ้องชัย
46140 …… อำเภอสหัสขันธ์
46150 …… อำเภอสมเด็จ
46160 …… อำเภอเขาวง
46160 …… อำเภอนาคู
46170 …… อำเภอห้วยเม็ก
46180 …… อำเภอคำม่วง
46180 …… อำเภอสามชัย
46190 …… อำเภอท่าคันโท
46210 …… อำเภอร่องคำ
46220 …… อำเภอหนองกุงศรี
46230 …… อำเภอนามน
46240 …… อำเภอห้วยผึ้ง

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์กาฬสินธุ์ ขึ้นต้นด้วย 46xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ กาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์  46000
 ที่ทำการไปรษณีย์ กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์  46110
 ที่ทำการไปรษณีย์ ยางตลาด  ยางตลาด  46120
 ที่ทำการไปรษณีย์ กมลาไสย  กมลาไสย  46130
 ที่ทำการไปรษณีย์ สหัสขันธ์  สหัสขันธ์  46140
 ที่ทำการไปรษณีย์ สมเด็จ  สมเด็จ  46150
 ที่ทำการไปรษณีย์ เขาวง  เขาวง  46160
 ที่ทำการไปรษณีย์ ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก  46170
 ที่ทำการไปรษณีย์ คำม่วง  คำม่วง  46180
 ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าคันโท  ท่าคันโท  46190
 ที่ทำการไปรษณีย์ ร่องคำ  ร่องคำ  46210
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองกุงศรี  หนองกุงศรี  46220
 ที่ทำการไปรษณีย์ นามน  นามน  46230
 ที่ทำการไปรษณีย์ ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง  46240

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top