รหัสไปรษณีย์กระบี่

รหัสไปรษณีย์กระบี่ แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
81000 …… อำเภอเมืองกระบี่ ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดกระบี่
81110 …… อำเภออ่าวลึก
81120 …… อำเภอคลองท่อม
81120 …… อำเภอลำทับ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น 81190)
81130 …… อำเภอเหนือคลอง
81140 …… อำเภอเขาพนม
81150 …… อำเภอเกาะลันตา
81160 …… อำเภอปลายพระยา

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์กระบี่ ขึ้นต้นด้วย 81xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดกระบี่

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ กระบี่  เมืองกระบี่  81000
 ที่ทำการไปรษณีย์ อ่าวลึก  อ่าวลึก  81110
 ที่ทำการไปรษณีย์ คลองท่อม  คลองท่อม  81120
 ที่ทำการไปรษณีย์ คลองพน  คลองท่อม  81170
 ที่ทำการไปรษณีย์ เหนือคลอง  เหนือคลอง  81130
 ที่ทำการไปรษณีย์ เขาพนม  เขาพนม  81140
 ที่ทำการไปรษณีย์ เกาะลันตา  เกาะลันตา  81150
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปลายพระยา  ปลายพระยา  81160

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top