ยื่นหมูยื่นแมว

ยื่นหมูยื่นแมว หมายถึง แลกเปลี่ยนของของแต่ละฝ่ายในเวลาเดียวกัน

ขยายความสำนวนสุภาษิตคำว่า “ยื่นหมูยื่นแมว” นั้น นิยมใช้เพื่อสื่อความหมายว่า ทั้งสองฝ่ายต้องแลกเปลี่ยนของ หรือทำตามข้อตกลงพร้อม ๆ กันทั้งสองฝ่าย ไม่มีการเอาเปรียบกัน

ตัวอย่างเช่น
– นี่คุณ ที่จะไปสรุปออร์เดอร์วันนี้นะ ถ้าลูกค้าขอต่อรองราคา เราต้องขอใบสั่งซื้อเลยนะ ยื่นหมูยื่นแมวกัน ไม่เช่นนั้นเราจะเสียเปรียบมาก
– ฉันให้เธอยืมหนังสือก็ได้ แต่เธอต้องเลี้ยงข้าวกลางวันฉันด้วย เรายื่นหมูยื่นแมวกัน โอเคมั๊ย
ผมตกลงจ่ายเงินมัดจำตามที่คุณเรียกร้อง แต่คุณต้องเซ็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับเราด้วย ยื่นหมูยื่นแมว แฟร์ ๆ ทั้งสองฝ่าย
– ฉันขายโทรศัพท์ต่อให้เธอก็ได้ แต่เธอต้องจ่ายสดเต็มจำนวน โอเคไหม ยื่นหมูยื่นแมวกัน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top