ยาคุมฉุกเฉิน คืออะไร?

คำถาม…

ยาคุมฉุกเฉิน คืออะไร?

เฉลย…

ยาคุมฉุกเฉิน (Emergency control pills) คือ ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงในปริมาณสูงมาก ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้มากกว่า 90% (น้อยกว่ายาคุมปกติและถุงยางอนามัย) โดยที่ยาคุมฉุกเฉินนี้จะทำให้เกิดการลอกตัวของเยื่อบุโพรง ทำให้โพรงมดลูกมีสภาวะไม่เหมาะสมต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ได้รับการผสมแล้ว

ยาคุมฉุกเฉินชนิดกินเม็ดเดียว ครั้งเดียว

เนื่องจากยาคุมฉุกเฉินเป็นฮอร์โมนเพศหญิงในปริมาณสูง สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ก็จริง แต่ก็ไม่ควรรับประทานเกินเดือนละ 2 ครั้ง เนื่องจากจะส่งผลให้ร่างกายผู้หญิงเกิดความแปรปรวนขึ้นมาได้ เช่น มีประจำเดือนบ่อย กระปริบกระปรอย บางรายมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เจ็บเต้านม วิงเวียน ปวดศีรษะ น้ำหนักเพิ่ม ตามมาด้วย แต่ที่ร้ายแรงที่สุดคือ เป็นการเพิ่มโอกาสในการท้องนอกมดลูก อันเนื่องมาจากมดลูกไม่อยู่ในสภาวะที่พร้อมจะให้ตัวอ่อนฝังตัวนั่นเอง ทำให้ไข่ที่ผสมแล้ว มีโอกาสที่จะฝังตัวที่ปีกมดลูกแทน

รักสนุกต้องป้องกันให้เป็นนะครับ ถ้าไม่เหนือบ่าฝ่าแรง ใช้ยาคุมกำเนิดแบบปกติหรือถุงยางอนามัยจะดีกว่า ยกเว้นในกรณีถูกข่มขืนก็จำเป็นต้องใช้ยาคุมฉุกเฉินที่ว่านี้…

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top