ม้ามทำหน้าที่อะไร

ม้าม (Spleen) เป็นอวัยวะที่สำคัญมากชนิดหนึ่งของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และเป็นอวัยวะที่สำคัญและทำหน้าที่หลายอย่างสำหรับมนุษย์ด้วย ม้ามมีรูปทรงเรียวรีคล้ายเมล็ดถั่ว โดยอยู่ในช่องท้องส่วนบนบริเวณใต้กระบังลมทางซ้าย (อยู่ใกล้กับตับอ่อนและไตซ้าย) ม้ามนั้นถูกยึดติดไว้กับเยื่อบุช่องท้องเพื่อป้องกันไม่ให้เคลื่อนไหวมากเกินไป ม้ามของผู้ที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีขนาดความยาวประมาณ 13 ซม. กว้าง 10 ซม. หนา 3.8 ซม. และหนักราว 200 กรัม

ม้ามทำหน้าที่อะไร
ม้ามทำหน้าที่หลายอย่างในร่างกายของเรา หน้าที่ของม้ามมีดังนี้
1. กำจัดเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ตายแล้วออกจากกระแสเลือด
2. ดูดซึมธาตุเหล็กจากฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงที่ตายแล้วกลับสู่กระแสเลือด
3. กำจัดของเสียออกจากกระแสเลือดในรูปของน้ำปัสสาวะ
4. สร้างแอนตีบอดี (Antibody) เพื่อต่อต้านและกำจัดเชื้อโรค
5. สร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงในทารกก่อนคลอด (หลังคลอดจะเป็นหน้าที่ของไขกระดูก)

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top