มะเร็งกล่องเสียง สาเหตุ อาการ วิธีรักษา และการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งกล่องเสียง

หากใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้เสียงของตัวเองแหบๆ นานถึงขั้นเป็นอาทิตย์อย่างได้นิ่งนอนใจเด็ดขาด เพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนจากโรคมะเร็งกล่องเสียงอยู่ก็เป็นได้ โดยเฉพาะในชายสูงอายุที่สูบบุหรี่จัดมาเป็นเวลานาน หรือในผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60 – 70 ปี ส่วนใหญ่พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง (เฉลี่ย 4 – 5 เท่า) แต่อย่างไรก็ตาม มะเร็งกล่องเสียงก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้อยู่ภาวะปัจจัยเสี่ยงใด ๆ เลยก็ตาม

————– advertisements ————–

มะเร็งกล่องเสียงคืออะไร
มะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal Cancer) คือ อาการผิดปกติของเซลล์ที่ก่อให้เกิดเนื้องอกร้ายขึ้นในบริเวณกล่องเสียงทุกตำแหน่ง โดยเฉพาะบริเวณเนื้อเยื่อตำแหน่งเหนือสายเสียงจะพบในคนไทยมากที่สุดเลยก็ว่าได้ โดยมะเร็งกล่องเสียงนี้ถือเป็นมะเร็งที่พบได้มากจากคนทั่วโลก (เฉลี่ยร้อยละ 2 ของโรคมะเร็งทั้งหมด) ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากทีเดียว โดยเมื่อเกิดมะเร็งกล่องเสียงขึ้นมักจะลุกลามไปยังหลอดลมและต่อมน้ำเหลืองในที่สุด

มะเร็งกล่องเสียง

ตำแหน่งการเกิดมะเร็งกล่องเสียง

สาเหตุของโรคมะเร็งกล่องเสียง
สำหรับสาเหตุของโรคมะเร็งกล่องเสียงนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบปัจจัยเสี่ยงสำคัญดังนี้
– การสูบบุหรี่ ข้อนี้ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของการเกิดมะเร็งกล่องเสียงเลยทีเดียว
– ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักและต่อเนื่อง
– การสัมผัสกับสารนิกเกิล แร่ใยหิน ฝุ่นละออง สี หรือฝุ่นไม้
– การได้รับสารเคมีอย่าง กรดกำมะถัน
– เป็นกรดไหลย้อนเรื้อรัง
– มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ หรือเป็นเอดส์ (HIV)
– ในภาวะขาดสารอาหารบางชนิด โดยเฉพาะจากสาเหตุดื่มสุราจัด

มะเร็งกล่องเสียง

การสูบบุหรี่จัด เป้นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของการเกิดโรคมะเร็งกล่องเสียง

อาการของโรคมะเร็งกล่องเสียง
– มักมีเสียงแหบนาน ๆ เป็นเวลาเกิน 3 สัปดาห์ขึ้นไป โดยที่ไม่ได้เป็นไข้ ไม่สบาย หรือเจ็บคอ
– รู้สึกกลืนอาหารลำบาก หรือสำลัก
– เริ่มปวดหู
– เวลาไอมีเสมหะ หรือมีเสมหะปนเลือดออกมา
– เริ่มมีก้อนแข็ง ๆ ทำให้อุดกลั้นทางเดินหายใจ รู้สึกหายใจติดขัดไม่สะดวก หรือหายใจไม่ออก
– ต่อมน้ำเหลืองโตที่คอข้างใดข้างหนึ่ง

มะเร็งกล่องเสียง

เมื่อมีอาการเสียงแหบเป็นเวลานาน ๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยทันที

วิธีการรักษาโรคมะเร็งกล่องเสียง
– โดยในระยะแรกเริ่มจะรักษาด้วยวิธีรังสีรักษา หรืออาจผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์ ทำให้กล่องเสียงยังคงใช้งานได้อยู่ ผู้ป่วยสามารถพูดได้เป็นปกติ
– หากเป็นในระยะลุกลามก็จะรักษาโดยการผ่าตัดกล่องเสียงร่วมกับวิธีรังสีรักษา และอาจทำเคมีบำบัดร่วมด้วย ซึ่งในขั้นนี้ผู้ป่วยจะไม่สามารถพูดได้เป็นปกติ โดยต้องฝึกพูดด้วยการเปล่งเสียงผ่านหลอดอาหารแทน หรืออาจใช้อุปกรณ์สำหรับช่วยพูด เป็นต้น

วิธีป้องกันโรคมะเร็งกล่องเสียง
– หลีกเลี่ยงจากฝุ่นละอองทั้งหลาย
– รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเน้นที่ผักและผลไม้เป็นหลัก
– ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย และป้องกันโรคแทรกซ้อน
– หลีกเลี่ยงการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่
– ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ

มะเร็งกล่องเสียง

การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งกล่องเสียงได้มาก

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ามะเร็งกล่องเสียงนั้นอันตรายเป็นอย่างยิ่ง หากใครมีภาวะสุ่มเสี่ยงเมื่อมีสัญญาณเตือนแล้วก็อย่าชะล่าใจ ควรรีบไปตรวจเช็กในทันที จะได้รักษากันได้ทันก่อนที่โรคจะลุกลามเหมือนไฟลามทุ่งจนยากที่จะแก้ไข

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top