มหาสมุทรมีทั้งหมดกี่แห่ง เรามีคำตอบ

คำถาม…

มหาสมุทรมีทั้งหมดกี่แห่ง?

เฉลย…

มหาสมุทรบนโลก มีทั้งหมด 5 แห่ง

มหาสมุทรบนโลกมีอยู่ 5 แหล่ง และเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมด

มหาสมุทรคือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยทะเลต่าง ๆ หลายแห่งรวมกัน และมหาสมุทรทุกแห่งบนโลกเชื่อมต่อกันเป็นผืนน้ำเดียวกัน มหาสมุทรทั้ง 5 แห่งมีดังนี้
1. มหาสมุทรแปซิฟิค
แปซิฟิคคือมหาสมุทรขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 165,250,000 ตารางกิโลเมตร เชื่อมทั้งทวีปเชีย ออสเตรเลีย อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้

2.มหาสมุทรแอตแลนติก
มหาสมุทรแอตแลนติกมีพื้นที่ทั้งหมด 106,460,000 ตารางกิโลเมตร เชื่อมทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และแอฟริกา

3. มหาสมุทรอินเดีย
มหาสมุทรอินเดีย มีพื้นที่ 70,560,000 ตารางกิโลเมตร เชื่อมทวีปเอเชีย แอฟริกา และออสเตรเลีย

4. มหาสมุทรแอนตาร์กติก
มหาสมุทรแอนตาร์กติก คือมหาสมุทรที่ล้อมรอบพื้นที่ขั้วโลกใต้ซึ่งปกคลุมด้วยน้ำแข็งไว้ทั้งหมด มีพื้นที่ทั้งสิ้น 20.33 ตารางกิโลเมตร

5. มหาสมุทรอาร์กติก
อาร์กติก คือมหาสมุทรที่เล็กที่สุดในบรรดามหาสมุทรทั้ง 5 กินอาณบริเวณของขั้วโลกเหนือทั้งหมด 14.06 ตารางกิโลเมตร เชื่อมพื้นที่ของทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top