มหาบัณฑิต คืออะไร

มหาบัณฑิต คือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

คำว่า มหาบัณฑิต เกิดจากการรวมคำ 2 คำเข้าด้วยกันคือ คำว่า มหา แปลว่า ใหญ่ หรือ ยิ่งใหญ่ และคำว่า บัณฑิต ซึ่งแปลว่า ผู้ทรงความรู้, ผู้มีปัญญา, นักปราชญ์ และผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญา เมื่อรวมกันแล้วจึงมีความหมายว่า ผู้ทรงภูมิความรู้ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา ซึ่งในภาษาไทยของเราจะใช้คำว่ามหาบัณฑิตกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ส่วนปริญญาเอกนั้นจะใช้คำว่า ดุษฎีบัณฑิต และใช้ว่า บัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top