Ads by MediaVenus
loading...

10 อันดับ ภูเขาที่สูงที่สุดในโลก

ภูเขา (Mountain) หรือ ยอดเขา คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป กระจายอยู่ทั่วทุกมุมของโลก แต่จากการสำรวจพบว่าเทือกเขาหิมาลัย (Himalaya) เป็นเทือกเขาที่มียอดเขาที่สูงที่สุดในโลกมากมาย เรียกได้ว่าในบรรดายอดเขาที่สูงที่สุดในโลก 100 อันดับแรก เป็นยอดเขาในเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาที่เกี่ยวเนื่องเกือบทั้งหมด วันนี้เราจะมาดูกันก่อนครับว่า 10 อันดับ ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกนั้น มีภูเขาหรือยอดเขาชื่อว่าอะไรกันบ้าง

————– advertisements ————–

10 อันดับ ภูเขาที่สูงที่สุดในโลก
อันดับ 1. ภูเขาเอเวอเรสต์ (Mount Everest) ยอดเขาเอเวอเรสต์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยในเขตประเทศเนปาล โดยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 8,848 เมตร หรือ 29,028.9 ฟุต

ยอดเขาเอเวอเรสต์

ยอดเขาเอเวอเรสต์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก

อันดับ 2. ภูเขาก็อดวิน ออสเท็น (Godwin Austen) หรือยอดเขาเคทู (K2) อยู่ในเทือกเขาคาราโคราม (Karakoram) ซึ่งเป็นเทือกเขาสาขาของเทือกเขาหิมาลัย ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของประเทศปากีสถานและประเทศจีน ยอดเขา K2 อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 8,611 เมตร หรือ 28,251.3 ฟุต

ยอดเขา K2

ยอดเขา K2 ภูเขาที่สูงที่สุดในโลก อันดับที่ 2

อันดับ 3. ภูเขากังเชนจุงกา (Kangchenjunga) ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยบริเวณรอยต่อของประเทศเนปาลและรัฐสิกขิมของประเทศอินเดีย ยอดเขากังเชนจุงกาอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 8,586 เมตร หรือ 28,169 ฟุต

ยอดเขากังเชนจุงกา

ยอดเขากังเชนจุงกา ยอดเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของโลก

อันดับ 4. ภูเขาลอหตเซ (Lhotse) ตั้งอยู่เทือกเขาหิมาลัยบริเวณรอยต่อของประเทศเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของประเทศจีน ยอดเขาลอห์ตเซอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 8,516 เมตร หรือ 27,940 ฟุต

ภูเขาลอหตเซ

ภูเขาลอหตเซ ภูเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก

อันดับ 5. ภูเขามาคาลู (Makalu) ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเช่นกัน โดยอยู่บริเวณรอยต่อพรมแดนของประเทศจีนและเนปาล อยู่ห่างจากยอดเขาเอเวอเรสต์ 19 กิโลเมตร ยอดเขามาลาคูอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 8,463 เมตร หรือ 27,766 ฟุต โดยมียอดเขาบริวารอีก 2 ยอดคือ ยอดเขามาลาคู 2 (Malaku II) ซึ่งสูง 7,678 เมตร และยอดเขาโชโม ลอนโซ (Chomo Lonso) ซึ่งสูง 7,804 เมตร

ยอดเขามาคาลู

ยอดเขามาคาลู ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ลำดับที่ 5

อันดับ 6. ภูเขาโช โอยู (Cho Oyu) ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยอีกเช่นกัน โดยอยู่ระหว่างพรมแดนของเขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีนและประเทศเนปาล ยอดเขาโช โอยูมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 8,201 เมตร หรือ 26,906 ฟุต อยู่ห่างจากยอดเขาเอเวอเรสต์ไปทางตะวันตก 20 กิโลเมตร

ภูเขาโช โอยู

ภูเขาโช โอยู ภูเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของโลก

อันดับ 7. ภูเขาดาอูลากิรี (Daulagiri) ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยในเขตประเทศเนปาล ยอดเขาดาอูลากิรีมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 8,167 เมตร หรือ 26,795 ฟุต

ยอดเขาดาอูลากิรี

ยอดเขาดาอูลากิรี ยอดเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 7 ของโลก

อันดับ 8. ภูเขามานาสลู (Manaslu) หรือที่ชาวพื้นเมืองนิยมเรียกว่ายอดเขาคูตาง (Kutang) ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยในเขตประเทศเนปาล ยอดเขามานาสลูมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 8,156 เมตร หรือ 26,759 ฟุต

ภูเขามานาสลู

ภูเขามานาสลู ภูเขาที่สูงที่สุดในโลก อันดับที่ 8

อันดับ 9. ภูเขานันกา พาบัท (Nanga Parbat) อยู่บนเทือกเขาหิมาลัยในเขตประเทศปากีสถาน โดยยอดเขานันกาพาบัท มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 8,126 เมตร หรือ 26,660 ฟุต ยอดเขานันกา พาบัท ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาแห่งความตาย เนื่องจากได้คร่าชีวิตของนักปีนเขาไปแล้วมากมายในศตวรรษที่ 20 และได้ฉายานี้ร่วมกับยอดเขา K2 ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของโลก

ยอดเขานันกา พาบัท

ยอดเขานันกา พาบัท ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกลำดับที่ 9

อันดับ 10. ภูเขาอันนาปุรนะ (Annapurna ) อยู่บนเทือกเขาหิมาลัยในเขตประเทศเนปาล ยอดเขาอันนาปุรนะมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 8,091 เมตร หรือ 26,545 ฟุต

ภูเขาอันนาปุรนะ

ภูเขาอันนาปุรนะ ภูเขาที่สูงที่สุดในโลก ลำดับที่ 10

ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก 10 อันดับแรก ถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงเสียดฟ้า เนื่องจากมีความจากระดับน้ำทะเลเกินกว่า 8,000 เมตร (ยอดเขาที่สูงกว่า 8,000 เมตรมีทั้งสิ้น 14 ยอด) และทั้งหมดอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยและสาขาของเทือกเขาหิมาลัย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าบริเวณเทือกเขาหิมาลัยนี้เป็นเขตหลังคาโลกอย่างแท้จริง ^ ^

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------
————– Ads by Adnow ————–
loading...

Comments

Scroll To Top