ภาวะโลกร้อน คืออะไร เกิดจากอะไร ผลกระทบของภาวะโลกร้อนมีอะไรบ้าง

ในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทำให้สภาพอากาศร้อนขึ้น แต่อันที่จริงแล้วภาวะโลกร้อนเป็นปัญหายิ่งใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อทุกด้านจนหลายคนคาดคิดไม่ถึงเลยทีเดียว ซึ่งมีน้อยคนนักที่จะรู้และเข้าใจว่าแท้จริงแล้วนั้น ภาวะโลกร้อนคืออะไร…? เกิดจากอะไร..? ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง…?

————– advertisements ————–

ภาวะโลกร้อนคืออะไร
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวโลกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect)

ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก

ภาวะโลกร้อนเกิดจากอะไร
โดยภาวะเรือนกระจกนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งไม่ส่งผลเสียต่อโลก แต่จะช่วยให้สร้างความอบอุ่นให้โลก แต่เนื่องจากในปัจจุบันมนุษย์มีการคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมากมาย ซึ่งต่างก็เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกไปทีละนิดทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิง การขนส่ง การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การตัดไม้ทำลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำที่เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งนั้น ทำให้ชั้นบรรยากาศโลกถูกทำลาย เมื่อรังสีจากดวงอาทิตย์ที่ควรจะถูกสะท้อนกลับไปบางส่วนนั้น กลับสามารถส่องผ่านชั้นบรรยากาศลงมาสู่พื้นโลกได้หมดโดยไม่มีการสะท้อนกลับไป ทำให้อุณหภูมิบนผิวโลกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

Ads by AdsOptimal

ผลกระทบของภาวะโลกร้อน…
ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลเสียและผลกระทบต่อหลายด้าน แต่ส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบหลักๆ ต่อ 3 ด้านด้วยกัน คือ ด้านระบบนิเวศวิทยา หลังจากที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ส่งผลให้ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มมากขึ้นจนอาจเกิดน้ำท่วมได้ นอกจานี้สัตว์น้ำมากมายอาจปรับตัวไม่ได้จนต้องตายลงจำนวนมาก ทั้งยังทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ และด้านสุขภาพอีกด้วย โดยส่งผลให้เกิดโรคระบาดมากมาย

ดังนั้นภาวะโลกร้อนจึงเป็นภาวะที่อุณหภูมิของพื้นผิวโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาภาวะเรือนกระจกที่ล้วนแล้วเกิดจากฝีมือและการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนพื้นโลก

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top