ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง

ภาคตะวันออกเป็นภาคที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่มาก มีพรมแดนติดทะเลอ่าวไทยและประเทศกัมพูชา มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น พัทยา บางแสน บ้านเพ เกาะเสม็ด เกาะล้าน เกาะช้าง แหลมแม่พิมพ์ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่มากมาย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบทั้งอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยว

ภาคตะวันออกมีจังหวัดทั้งสิ้น 7 จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดจันทบุรี
2. จังหวัดชลบุรี
3. จังหวัดตราด
4. จังหวัดระยอง
5. จังหวัดฉะเชิงเทรา
6. จังหวัดปราจีนบุรี
7. จังหวัดสระแก้ว

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top