advertisements
loading...

ฟังความข้างเดียว

ฟังความข้างเดียว หมายถึง รับรู้เรื่องจากฝ่ายเดียวแล้วด่วนตัดสิน

ขยายความ สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า “ฟังความข้างเดียว” นิยมใช้กับคนชอบหุนหันพลันแล่นในการตัดสินใจ ขาดความรอบคอบ เมื่อรับรู้ข้อมูลจากฝ่ายหนึ่งก็ตัดสินใจเลย ไม่ยอมฟังข้อมูลจากอีกฝ่าย ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาด ไม่รอบคอบ และขาดความยุติธรรม โบราณท่านจึงเตือนไว้นักหนาว่าอย่าฟังความข้างเดียวเป้นอันขาด

ตัวอย่างเช่น
– พ่อฟังความข้างเดียวสิ ให้โอกาสลูกได้อธิบายบ้าง
– ฝ่ายปกครองเล่นฟังความข้างเดียวแบบนี้ ยายเกศสุรางค์ตายกันพอดี ทำไมไม่ถามเหตุผลจากเพื่อนเราบ้างเลย
– ผู้จัดการคนนี้แกชอบฟังความข้างเดียว ต้องระวังตัวอย่าทำอะไรพลาดเชียวนะ พวกเลียแข้งเลียขาฟ้องแกตายแน่

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top