พระราชประวัติ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

พระราชประวัติ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระมหาษัตริย์พระองค์แรกของราชอาณาจักรไทย และพระองค์แรกของอาณาจักรสุโขทัย

พระนามลำลอง / พระนามอื่น พ่อขุนบางกลางหาว, กมรเตงอัญศรีอินทรบดินทราทิตย์
อาณาจักร/ราชวงศ์ สุโขทัย / ราชวงศ์พระร่วง
พระราชสมภพ ไม่ปรากฏระนาม
พระราชบิดา ไม่ปรากฏพระนาม
พระราชมารดา ไม่ปรากฏพระนาม
พระมเหสี พระนางเสือง
พระราชโอรส/ธิดา 5 พรองค์ แต่ปรากฏพระนามเพียง 2 พระองคื คือ
1. พ่อขุนบานเมือง
2. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เสด็จขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 1792
สวรรคต พ.ศ. 1821
ระยะเวลาครองราชย์ 30 ปี
รัชกาลก่อนหน้า
รัชกาลถัดไป พ่อขุนบานเมือง
เกร็ดความรู้ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงเป็นปฐมกษัตริย์หรือพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชอาณาจักรไทย ทรงสร้างอาณาจักรสุโขทัยให้มั่นคงและรุ่งเรือง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top