พระราชประวัติ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พระราชประวัติ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 แห่งอาณาจักรสุโขทัย

พระนามลำลอง / พระนามอื่น พระบาทกมรเตงอัญศรีรามราช, พระรามคำแหง, พญาร่วง
อาณาจักร/ราชวงศ์ สุโขทัย ราชวงศ์พระร่วง
พระราชสมภพ ไม่ปรากฏชัด แต่อยู่ระหว่าง พ.ศ. 1780-1790
พระราชบิดา พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
พระราชมารดา พระนางเสือง
พระมเหสี ไม่ปรากฏพระนาม
พระราชโอรส/ธิดา พระยาเลอไทย
เสด็จขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 1822
พระราชกรณียกิจ 1. ทรงประดิษฐ์อักษรไทย โดยใช้ชื่อว่า ลายสือไทย
2. พัฒนาการเมืองการปกครองในแบบพ่อปกครองลูก
3. พัฒนาระบบการค้าขายแบบเสรี
4. ทะนุบำรุงพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง
5. ทรงขยายอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยจนกว้างไกลรอบทิศ
6. ทรงขยายความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรออกไป โดยพระองค์ทรงเป็นมิตรกับพ่อขุนเม็งรายมหาราชแห่งอาณาจักรล้านนา และพ่อขุนงำเมืองแห่งเมืองพะเยา
7. ทรงสร้างหลักศิลาจารึก เพื่อเก็บรวบรวมศิลปะและวิทยาการ รวมถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
สวรรคต พ.ศ. 1841
ระยะเวลาครองราชย์ 19 ปี
รัชกาลก่อนหน้า พ่อขุนบานเมือง
รัชกาลถัดไป พระยาเลอไทย
เกร็ดความรู้ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 3 ของอาณาจักรสุโขทัย และในรัชสมัยของพระองค์นั้น อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้านจนถึงขีดสุด พระนาม “รามคำแหง” ได้มาเมื่อครั้งพระชามายุ 19 ชันษา ทรงกระทำยุทธหัตถีเอาชนะเจ้าสามชน เจ้าเมืองฉอด ได้ พระบิดา (พ่อขุนศรีอินทราทิตย์) จึงทรงตั้งพระนามนี้ให้ มีความหมายว่า พระรามผู้กล้าหาญ

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top