พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในประเทศไทยมีกี่แห่ง อยู่ที่ไหนบ้าง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (National Museum) หมายถึง สถาบันถาวรที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ประเทศไทยของเรามีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้นหลายแห่งทั่วประเทศ เพื่อเก็บรวบรวมสิ่งของที่มีความสำคัญของชาติประจำท้องถิ่นนั้นๆ โดยเริ่มมีการจัดตั้งครั้งแรกตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 ในปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งขึ้นตรงต่อกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

————– advertisements ————–

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทยมีทั้งหมด 44 แห่งดังนี้

1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ที่อยู่ : ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สิ่งที่จัดแสดง : พระพุทธรูปและรูปปั้นเทวรูปสมัยต่างๆ ของโบราณ ศิลาจารึกหลักที่ 1
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท

2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
ที่อยู่ : ถนนอู่ทอง ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
สิ่งที่จัดแสดง : พระพุทธรูป ของใช้และอาวุธโบราณ
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก
ที่อยู่ : ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สิ่งที่จัดแสดง : ข้อมูล เครื่องใช้ และตัวอย่างชาติพันธุ์ในภาคต่างๆของประเทศไทย
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม : 60 บาท ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
ที่อยู่ : 80/1 ปากคลองบางกอกน้อย ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
สิ่งที่จัดแสดง : เรือพระที่นั่ง ที่ใช้ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค
เวลาทำการ : ทุกวันไม่เว้นวันหยุด เวลา 09.00 – 17.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น
ที่อยู่ : อยู่บริเวณใกล้เคียงรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สิ่งที่จัดแสดง : งาช้างสำคัญ โรงช้างต้น หนังช้างเผือกและอื่นๆที่เกี่ยวกับช้างต้น
เวลาทำการ : ทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : 5 บาท ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

6. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
ที่อยู่ : ถนนโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
สิ่งที่จัดแสดง : ข้าวของเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยา
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท

7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
ที่อยู่ : ถนนสรศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
สิ่งที่จัดแสดง : พระพุทธรูปศิลปะเขมร
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท

8. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี
ที่อยู่ : ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16100
สิ่งที่จัดแสดง : เทวรูปฟ้อนรำ พระมหาบุรุษขณะทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา พระพุทธเจ้าตอนเสด็จเข้าปรินิพพาน
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท

9. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี
ที่อยู่ : ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
สิ่งที่จัดแสดง : พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะล้านนาและศิลปะอู่ทอง แผ่นศิลาจำหลักพระพุทธรูป
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท

10. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
ที่อยู่ : ถนนมาลัยแมน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สิ่งที่จัดแสดง : เหรียญชนิดต่างๆ เศียรพระพุทธรูปทองคำ เครื่องดินเผา
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท

11. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
ที่อยู่ : 186/6 ถ.สุพรรณ-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
สิ่งที่จัดแสดง : พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระพุทธรูปนาคปรก
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

12. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธบาท
ที่อยู่ : ตำบลพระพุทธบาท อำเภอขุนโขลน จังหวัดสระบุรี 18000
สิ่งที่จัดแสดง : รอยพระพุทธบาท
เวลาทำการ : –
ค่าเข้าชม : –

13. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
ที่อยู่ : ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
สิ่งที่จัดแสดง : พระพุทธรูปศิลปะทวาราวดีปางต่างๆ ชิ้นส่วนพนักพุทธบัลลังก์
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

14. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี
ที่อยู่ : อำเภอเมือง จ.เพชรบุรี
สิ่งที่จัดแสดง : โถแก้ว แจกันรูปช้าง เหยือกสรงน้ำพระพักตร์และขวดเครื่องพระสำอาง
เวลาทำการ : วันพุธ – อาทิตย์ 9.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท

15. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า
ที่อยู่ : มู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี
สิ่งที่จัดแสดง : ภาชนะดินเผาชนิดมีขา โครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท

16. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
ที่อยู่ : ถนนวรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
สิ่งที่จัดแสดง : โครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ พระพุทธรูปและเทวรูปศิลปะทวาราวดี
เวลาทำการ : วันพุธ-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

17. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย
ที่อยู่ : ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
สิ่งที่จัดแสดง : เคียวด้ามทองคำ
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

18. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
ที่อยู่ : ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
สิ่งที่จัดแสดง : พระพุทธรูป ทับหลัง เทวรูป
เวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท

19. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี
ที่อยู่ : ค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
สิ่งที่จัดแสดง : จานสังคโลก ชามลายคราม จี้ทองคำฝังทับทิมสมัยอยุธยา
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

20. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
ที่อยู่ : 5 ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สิ่งที่จัดแสดง : ภาพวาดและรูปปั้น
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 200 บาท

21. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์
ที่อยู่ : ภายในกรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร
สิ่งที่จัดแสดง : ภาพวาดและรูปปั้น
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เรียกเก็บค่าเข้าชม

22. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร
ที่อยู่ : วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
สิ่งที่จัดแสดง : พระพุทธชินราชจำลอง พระพุทธรูปยืนสมัยทวารวดี พระพุทธรูปปางลีลา
เวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน 9.00 – 17.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เรียกเก็บค่าเข้าชม

23. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
ที่อยู่ : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
สิ่งที่จัดแสดง : พระพุทธรูปปางต่างๆ
เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

24. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง
ที่อยู่ : ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
สิ่งที่จัดแสดง : ธรรมจักรหินทราย โถลายคราม พระพุทธรูปและเทวรูปสมัยต่างๆ
เวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท

25. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก
ที่อยู่ : 69 ถนนประชาราษฎร์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
สิ่งที่จัดแสดง : พระพุทธรูปและของใช้โบราณ
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท

26. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
ที่อยู่ : 174 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สิ่งที่จัดแสดง : พระพุทธรูปและของใช้ยุคก่อนประวัติศาสตร์
เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

27. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช
ที่อยู่ : อยู่ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งที่จัดแสดง : พระเครื่องและเครื่องลายครามโบราณ
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เรียกเก็บค่าเข้าชม

28. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
ที่อยู่ : ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สิ่งที่จัดแสดง : พระพุทธรูปและของใช้สมันล้านนา
เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

29. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน
ที่อยู่ : พระพุทธรูปและประติมากรรมโบราณ
สิ่งที่จัดแสดง : 702 ถนนพหลโยธิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ค่าเข้าชม : ค่าเข้าชม : คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

30. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย
ที่อยู่ : 122 ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
สิ่งที่จัดแสดง : พระพุทธรูปและเศียรพระพุทธรูปสมัยต่างๆ
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

31. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด
ที่อยู่ : ถนนเพลินจิต ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด
สิ่งที่จัดแสดง : เครื่องใช้สมัยโบราณ
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

32. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย
ที่อยู่ : ถ.ท่าสงกรานต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นคราชสีมา
สิ่งที่จัดแสดง : พระพุทธรูปและเทวรูปจากประสาทหินพิมาย
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

33. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
ที่อยู่ : ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สิ่งที่จัดแสดง : พระพุทธรูปและของใช้โบราณ
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท

34. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
ที่อยู่ : ถนนสุรินทร์-ปราสาท หมู่ที่ 13 ต. เฉนียง อ. เมือง จ. สุรินทร์
สิ่งที่จัดแสดง : ทับหลังและเทวรูปโบราณ
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท

35. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
ที่อยู่ : ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สิ่งที่จัดแสดง : พระพุทธรูปและของใช้โบราณ
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

36. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
ที่อยู่ : 193 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สิ่งที่จัดแสดง : พระพุทธรูปโบราณ ศิลาจารึก ของใช้ยุคก่อนประวัติศาสตร์
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

37. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
ที่อยู่ : ต.บ้านเชียง อ.หนองหาร จ.อุดรธานี
สิ่งที่จัดแสดง : เครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์
เวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30 น. – 17.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท

38. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งที่จัดแสดง : เครื่องใช้สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยโบราณ
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท

39. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
ที่อยู่ : ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
สิ่งที่จัดแสดง : พระพุทธรูปและของใช้โบราณสมัยต่างๆ
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

40. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
ที่อยู่ : ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
สิ่งที่จัดแสดง : พระนารายณ์ ภาชนะดินเผาและเครื่องประดับสมัยก่อนประวัติศาสตร์
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

41. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
ที่อยู่ : ถนนวิเชียรชม ต. บ่อยาง อ. เมือง จ. สงขลา
สิ่งที่จัดแสดง : พระพุทธรูปโบราณปางต่างๆ
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท

42. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส
ที่อยู่ : ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สิ่งที่จัดแสดง : พระพิมพ์และเทวรูปโบราณ
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 5 บาท ชาวต่างชาติ 10 บาท

43. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
สิ่งที่จัดแสดง : ของใช้โบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

44. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล
ที่อยู่ : ถนนสตูลธานี ซอย 5 อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
สิ่งที่จัดแสดง : เครื่องใช้สมัยโบราณ
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ จึงเป็นโอกาสอันดีของคนไทยทุกคนที่จะได้เรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชนชาติไทยผ่านสิ่งของที่เก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินั่นเอง…

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top