พายเรือคนละที

พายเรือคนละที หมายถึง ทํางานไม่ประสานกัน

ขยายความสำนวนสุภาษิตคำว่า “พายเรือคนละที” คนโบราณนิยมใช้กับการทำงานที่ไม่สอดประสาน หรือไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ต่างคนต่างทำ ทำให้งานการไม่เสร็จเรียบร้อย หรือเสร็จก็ไม่เรียบร้อยดังที่คาดหวังนั่นเอง

ตัวอย่าเช่น
– เจ้าเรืองกับเจ้าฤทธิ์ แกสองคนทำงานพายเรือคนละที เมื่อไหร่งานมันจะเสร็จเรียบร้อยเสียทีวะ
– พวกเราทุกคนต้องช่วยกันทำงานให้ได้ตามรูปแบบที่กำหนด มีเป้าหมายร่วมกัน ไม่ใช่ทำแบบพายเรือคนละที

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top