พหุภาคี คืออะไร

พหุภาคี แปลว่า หลายฝ่าย

พหุภาคี หมายถึง หลายฝ่าย หลายกลุ่ม หลายประเทศ หรือ หลายสมาชิก นิยมใช้ในภาษาที่เป็นทางการ ตัวอย่างเช่น

– ข้อตกลงการค้าพหุภาคีระว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีนและรัสเซีย กำลังจะถูกแก้ไข
– การประชุมพหุภาคีของกลุ่มประเทศยุโรปกำลังจะเริ่มต้นขึ้น
– การเจรจาแบบพหุภาคีของสมาชิกองค์การการค้าโลกเรื่องการทำลายกำแพงภาษี ล้มเหลว
– ข้อตกลงพหุภาคีเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา แคนาดา และกลุ่มประเทศละตินอเมริกา เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top