พริกที่เผ็ดที่สุดในโลก คือพริกอะไร?

คำถาม…

พริกที่เผ็ดที่สุดในโลก คือพริกอะไร?

เฉลย…

พริกที่เผ็ดที่สุดในโลก คือ พริกสายพันธุ์แคโรไลน่า เรปเปอร์ (Carolina Reaper Pepper) โดยมีค่าความเผ็ดตั้งแต่ 1,569,300 – 2,200,000 สโควิลล์ (SHU, Scoville Hot Unit) ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊กส์ว่าเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตั้งแต่ปี 2013 มาจนถึงปัจจุบัน

พริกแคโรไลน่า เรปเปอร์ มีแหล่งกำเนิดที่เมือง Rock Hill รัฐ South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาสายพันธุืขึ้นมาโดยนาย Ed Currie แต่เดิมใช้ชื่อสายพันธุ์ว่า HP22B ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น Carolina Reaper Pepper ในปัจจุบัน โดยที่เจ้าพริกตัวนี้ให้ความเผ็ดเฉลี่ยที่ 1,569,300 สโควิลล์ และเคยวัดค่าความเผ็ดรายเม็ดได้สูงสุดที่ 2,200,000 สโควิลล์ เลยทีเดียว

แคโรไลน่า เรปเปอร์ พริกที่เผ็ดที่สุดในโลก

พริกชนิดนี้เมื่อยังไม่สุกจะมีสีเขียว และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อสุกเต็มที่ มีรูปร่างป้อมกลมและสั้น มีหางขนาดเล็กที่ส่วนปลาย เวลานำไปประกอบอาหารต้องระมัดระวังเรื่องปริมาณให้ดี เพราะเผ็ดมากมาย เรียกได้ว่าแค่เม็ดเดียวก็เผ็ดทั้งหม้อแล้ว โดยที่พริกแคโรไลน่า เรปเปอร์ นี้ เผ็ดมากกว่าพริกขี้หนูของไทยเราประมาณ 30-40 เท่า เพราะพริกขี้หนูมีความเผ็ดที่ 50,000 SHU ขนาดพริกกระเหรี่ยงที่ว่าแน่ ๆ ก็ยังเผ็ดไม่ถึง 100,000 SHU เลย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top