พระราชหัตถเลขา คืออะไร

พระราชหัตถเลขา แปลว่า จดหมาย ลายมือ หรือหนังสือสั่งการ

พระราชหัตถเลขา คือ คำราชาศัพท์ ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ หมายถึงจดหมาย หนังสือสั่งการ หรือเอกสารคำสั่ง ที่เขียนและลงพระปรมาภิไธยโดยพระมหากษัตริย์ ในปัจจุบันอาจจะไม่ต้องเขียนด้วยลายมือ อาจใช้การพิมพ์ก็ได้ แต่จะมีการลงพระปรมาภิไธย (ลงพระนามหรือลายเซนต์) เพื่อให้รู้ว่าเป็นพระราชหัตถเลขาจากพระมหากษัตริย์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top