advertisements
loading...

พระราชลัญจกร คืออะไร

พระราชลัญจกร แปลว่า ตราหรือสัญลักษณ์ประจำพระองค์

พระราชลัญจกร คือ ตราหรือสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของพระมหากษัตริย์ เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธยในเอกสารสำคัญต่าง ๆ ของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน โดยพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีนั้น มีพระราชลัญจกรแตกต่างกันออกไปตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 9

พระราชลัญจกรของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น “อุ” หรือ “เลข 9” รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า มีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน

พระราชลัญจกรก็ถูกใช้เป็นตราประจำพระองค์มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตัวอย่างเช่น พระราชลัญจกรของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ เป็นต้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top