advertisements
loading...

พระราชปรารภ คืออะไร

พระราชปรารภ แปลว่า พูดเปรย พูดถึง

พระราชปรารภ คือคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ ซึ่งหมายถึงการพูดเปรย หรือพูดถึง โดยอาจจะเป็นคำพูดเปรยถึงปัญหาต่าง ๆ ด้วยความห่วงใย ซึ่งถ้อยคำนั้น ๆ อาจเป็นเป็นคำขวัญ คติเตือนใจก็ได้ พระราชปรารภนี้อาจจะเปรยกับพระองค์เองโดยไม่มีผู้ฟังก็ได้ หรือจะมีก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภถึงความแห้งแล้งกันดารของพื้นที่ในภาคอีสาน เป็นต้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top