พระราชประวัติ พระยาเลอไทย

พระราชประวัติ พระยาเลอไทย พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 4 ของอาณาจักรสุโขทัย

พระนามลำลอง / พระนามอื่น
อาณาจักร/ราชวงศ์ อาณาจักรสุโขทัย ราชวงศ์พระร่วง
พระราชสมภพ ไม่ปรากฏหลักฐาน
พระราชบิดา พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
พระราชมารดา ไม่ปรากฏพระนาม
พระมเหสี ไม่ปรากฏพระนาม
พระราชโอรส/ธิดา พระยาลิไทย
เสด็จขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 1841
พระราชกรณียกิจ ส่งราชทูตเพื่อไปเจริฐสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน
สวรรคต พ.ศ. 1866
ระยะเวลาครองราชย์ 25 ปี
รัชกาลก่อนหน้า พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
รัชกาลถัดไป พระยางั่วนำถุม
เกร็ดความรู้ พระยาเลอไทย เรื่องราวในรัชสมัยของพระยาเลอไทยนั้นมีปรากฏในพระราชพงศาวดารน้อยมาก แต่มีบันทึกไว้ชัดเจนว่าพระองค์ทรงตั้งคณะทูตเพื่อเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน ซึ่งเป็นอาณาจักรใหญ่ โดยคณะราชทูตออกเดินทางเมื่อปี พ.ศ. 1841 และเดินทางถึงเมืองจีนเมื่อปี พ.ศ. 1842

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top