พระราชประวัติ พระยางั่วนำถุม

พระราชประวัติ พระยางั่วนำถุม พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 5 แห่งอาณาจักรสุโขทัย

พระนามลำลอง / พระนามอื่น
อาณาจักร/ราชวงศ์ อาณาจักรสุโขทัย ราชวงศ์พระร่วง
พระราชสมภพ ไม่ปรากฏหลักฐาน
พระราชบิดา พ่อขุนบานเมือง พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 2 แห่งอาณาจักรสุโขทัย
พระราชมารดา ไม่ปรากฏพระนาม
พระมเหสี ไม่ปรากฏพระนาม
พระราชโอรส/ธิดา ไม่ปรากฏพระนาม
เสด็จขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 1866
พระราชกรณียกิจ ไม่ปรากฏหลักฐาน
สวรรคต พ.ศ. 1890
ระยะเวลาครองราชย์ 24 ปี
รัชกาลก่อนหน้า พระยาลิไท
รัชกาลถัดไป พระยาเลอไท
เกร็ดความรู้ พระราชประวัติของพระยางั่วนำถุมนั้น มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่มาก ทราบแต่ว่าครองเมืองศรีสัชนาลัยมาก่อนที่จะขึ้นราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 5 แห่งกรุงสุโขทัย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top