พระราชประวัติ พระมหาธรรมราชาที่ 4

พระราชประวัติ พระมหาธรรมราชาที่ 4 พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 และพระองค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรสุโขทัย

พระนามลำลอง / พระนามอื่น พระยาบาลเมือง และ พระยาบรมปาล
อาณาจักร/ราชวงศ์ อาณาจักรสุโขทัย ราชวงศ์พระร่วง
พระราชสมภพ ไม่ปรากฏหลักฐาน
พระราชบิดา พระมหาธรรมราชาที่ 2
พระราชมารดา พระแม่นางษาขา
พระมเหสี ไมปรากฏพระนาม
พระราชโอรส/ธิดา พระยายุทธิษฐิระ
เสด็จขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 1962
พระราชกรณียกิจ ไม่ปรากฏหลักฐาน
สวรรคต พ.ศ. 1981
ระยะเวลาครองราชย์ 19 ปี
รัชกาลก่อนหน้า พระมหาธรรมราชาที่ 3
รัชกาลถัดไป
เกร็ดความรู้ พระมหาธรรมราชาที่ 4 รัชสมัยของพระองค์เป็นรัชสมัยสุดท้ายของอาณาจักรสุโขทัย เมือพระองค์เสด็จสวรรคต สุโขทัยได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับอาณาจักรอยุธยา โดยก่อนหน้านี้ทั้ง 2 อาณาจักรก็ได้ใช้เมืองสองแควหรือเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองลูกหลวงร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้ว และได้มีการเสกสมรสของเจ้านายของทั้งสองอาณาจักร ทำให้ทั้งสองอาณาจักรเกิดความใกล้ชิดกันทางสายเลือดมากอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top