พระราชประวัติ พระมหาธรรมราชาที่ 2

พระราชประวัติ พระมหาธรรมราชาที่ 2 พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 7 แห่งอาณาจักรสุโขทัย

พระนามลำลอง / พระนามอื่น สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
อาณาจักร/ราชวงศ์ อาณาจักรสุโขทัย ราชวงศ์พระร่วง
พระราชสมภพ พ.ศ. 1901
พระราชบิดา พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย)
พระราชมารดา สมเด็จพระราชชนนีศรีธรรมราชมาดา
พระมเหสี สมเด็จพระราชเทวีศรีจุฬาลักษณ์
พระราชโอรส/ธิดา 1. สมเด็จรามราชาธิราช
2. สมเด็จพระศรีธรรมาโศกราช
3. พระมหาธรรมราชาที่ 3
4. พระมหาธรรมราชาที่ 4
เสด็จขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 1911
พระราชกรณียกิจ 1. เผยแผ่ศาสนาไปยังอาณาจักรล้านนา
2. การสงครามกับอยุธยา แต่พ่ายแพ้ ต้องยอมเป็นเมืองขึ้นของอยุธยา
สวรรคต พ.ศ. 1952
ระยะเวลาครองราชย์ 31 ปี
รัชกาลก่อนหน้า พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย)
รัชกาลถัดไป พระมหาธรรมราชาที่ ๓
เกร็ดความรู้ ในรัชสมัยของพระองค์นั้น งานด้านพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก แต่ด้านการสงครามกลับอ่อนแอลง จนต้องพ่ายแพ้ให้กับเมืองอยุธยา และต้องอ่อนน้อมให้กับอยุธยาอยู่เป็นเวลา 10 ปี คือช่วงปี พ.ศ. 1921 – พ.ศ. 1931

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top