รายพระนามพระมหากษัตริย์อาณาจักรสุโขทัย และระยะเวลาครองราชย์

อาณาจักรสุโขทัย คืออาณาจักรแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย ศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน และมีรูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก โดยมีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น 9 พระองค์ก่อนที่จะล่มสลายลงและรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในที่สุด

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และ เป็นผู้สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

รายพระนามพระมหากษัตริย์อาณาจักรสุโขทัยและระยะเวลาครองราชย์ มีดังนี้

ลำดับที่ พระนาม ขึ้นครองราชย์ สิ้นรัชกาล ระยะเวลาครองรชย์ หมายเหตุ
1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ.ศ. 1792 พ.ศ. 1822 30 ปี สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
2 พ่อขุนบานเมือง พ.ศ. 1822 พ.ศ. 1822 1 ปี พระราชโอรสในพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
3 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ.ศ. 1822 พ.ศ. 1841 19 ปี พระราชโอรสในพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
4 พระยาเลอไทย พ.ศ. 1841 พ.ศ. 1866 25 ปี พระราชโอรสในพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
5 พระยางั่วนำถุม พ.ศ. 1866 พ.ศ. 1890 24 ปี พระราชโอรสในพ่อขุนบานเมือง
6 พระมหาธรรมราชาที่ 1 พ.ศ. 1890 พ.ศ. 1911 21 ปี พระราชโอรสในพระยาเลอไทย
7 พระมหาธรรมราชาที่ 2 (พระยาลือไทย) พ.ศ. 1911 พ.ศ. 1943 32 ปี พระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่ 1, ถูกยึดพระราชบัลลังก์
8 พระมหาธรรมราชาที่ 3 (พระยาไสลือไท) พ.ศ. 1943 พ.ศ. 1962 19 ปี พระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่ 2
9 พระมหาธรรมราชาที่ 4 พ.ศ. 1962 พ.ศ. 1981 19 ปี พระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่ 2, สิ้นสุดอาณาจักรสุโขทัย

ภายหลังสิ้นรัชกาลของพระมหาธรรมราชาที่ 4 อาณาจักรสุโขทัยได้ล่มสลายลง และถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ เจ้าสามพระยา พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 7 แห่งอาณาจักรอยุธยา (ราชวงศ์สุพรรณภูมิ)

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top