พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร มีประโยชน์และความสำคัญอย่างไร

พ.ร.บ.รถยนต์ นั้นเป็นการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ โดยมีกฎหมายออกมาบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งหากใครฝ่าฝืนหรือเลี่ยงที่จะทำก็จะมีความผิดตามกฎหมาย โดยมีโทษถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท ที่สำคัญเจ้าของรถยนต์นั้นๆ ต้องเก็บ พ.ร.บ. รถยนต์ นี้ไว้เป็นหลักฐาน และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ใช้รถ เว้นแต่รถยนต์คันนั้นๆ จะได้รับการชำระภาษีประจำปี หรือได้รับการจดทะเบียนแล้ว

————– advertisements ————–

มีรถยนต์ประเภทใดบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำ พ.ร.บ.รถยนต์
– รถยนต์เฉพาะขององค์พระมหากษัตริย์ ตลอดจนพระราชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
– รถยนต์ภายในสำนักพระราชวังที่มีการจดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามที่ทางพระราชวังกำหนด
– รถยนต์ของหน่วยงานอิสระที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานธุรการในองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
– รถยนต์ของทหาร และของกระทรวง, ทบวง, กรม และส่วนราชการต่างๆ

พ.ร.บ.รถยนต์

ป้าย พ.ร.บ.รถยนต์ ภาคบังคับ ซึ่งรถยนต์ทุกคันต้องมี – Credit ภาพ pantip.com

ประโยชน์ที่ได้จากความคุ้มครองของ พ.ร.บ.รถยนต์ มีอะไรบ้าง?
– หากอยู่ในกรณีที่มีการเสียชีวิต หรือเกิดทุพพลภาพอย่างถาวร จะจ่ายเงินให้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน
– จะทำการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ไม่เกิน 50,000 บาท/คน
– การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นของผู้ประสบภัยจากรถยนต์ หรือทายาทของผู้ประสบภัย สามารถทำการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกิน 15,000 บาท และหากเป็นกรณีเสียชีวิตสามารถเบิกได้ไม่เกิน 35,000 บาท
– หากมีการพิสูจน์ได้ว่าผู้ประสบภัยไม่มีความผิดก็จะได้รับเงินในการช่วยเหลือไม่เกิน 100,000 บาท
– สามารถเข้าทำการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่เราได้แจ้งไว้ตั้งแต่ต้น และทางโรงพยาบาลก็สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้กับทางบริษัทประกันภัยได้ทันที และกรณีที่ไม่ได้รักษากับโรงพยาบาลที่เราแจ้งสิทธิไว้แต่ต้น ก็สามารถนำเอกสารค่ารักษาพยาบาลไปเบิกเงินชดเชยในภายหลังได้กับทางบริษัทประกันภัย แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุ

การเลือกประกันรถยนต์ตาม พ.ร.บ.รถยนต์
– ควรดูรถยนต์ของตนเองเป็นหลัก โดยเลือกให้เหมาะสมกับรถยนต์ของเราโดยดูจากรูปแบบกรมธรรม์ที่มีการป้องกันที่เหมาะสม อาทิ การเลือกทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เหมาะสำหรับรถยนต์ใหม่เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้การประกันมีความครอบคลุมและคุ้มค่ามากกว่าการทำกรมธรรม์ชั้น 2 แต่หากเป็นรถเก่าก็อาจเหมาะกับการทำเป็นกรมธรรม์ชั้น 2 ได้ดีกว่า
– ควรเลือกการคุ้มครองจากภัยธรรมชาติด้วย เพราะภัยจากธรรมชาติอย่างน้ำท่วม หรือแผ่นดินไหวอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งหากมีการคุ้มครองจากภัยธรรมชาติก็จะช่วยให้เมื่อเกิดปัญหาเราก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที

ซึ่ง พ.ร.บ.รถยนต์ นั้นจัดว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเราๆ และมีความจำเป็นที่รถทุกคันจะต้องทำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้ขับขี่และรวมทั้งผู้ที่ประสบภัยจากรถยนต์ด้วย เรียกว่าคุ้มครองทั้งคนและรถเลยทีเดียว

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top