ฝนตกอย่าเชื่อดาว

ฝนตกอย่าเชื่อดาว หมายถึง อย่าไว้วางใจใครหรืออะไรจนเกินไป

ขยายความสำนวนสุภาษิตคำว่า “ฝนตกอย่าเชื่อดาว” มีไว้เพื่อสอนใจคนว่า อย่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไป เพราะการเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไปนั้นอาจนำพาสิ่งไม่ดีหรือเรื่องทุกข์กายทุกข์ใจมาหาตัวเองได้ ดังนั้น ก่อนจะเชื่อใจใครก็ควรที่จะศึกษานิสัยใจคอคนนั้นให้ถ่องแท้เสียก่อน ถึงแม้ว่าคน ๆ นั้นจะเป็นเพื่อนหรือญาติสนิทก็ตาม ก็ไม่ควรเชื่อใจไปเสียทุกเรื่อง ควรใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจด้วยทุกครั้ง

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top