ผัดวันประกันพรุ่ง

ผัดวันประกันพรุ่ง หมายถึง ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า

ขยายความสำนวนไทยคำว่า ผัดวันประกันพรุ่ง คนโบราณท่านใช้เปรียบเทียบนิสัยที่ไม่ดีชนิดหนึ่ง คือ การไม่ยอมลงมือทำงานการใดๆให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เก็บหมักหมมเอาไว้ แล้วมาขอเลื่อนเวลาที่จะทำงานให้เสร็จออกไปเรื่อยๆ คนที่มีนิสัยแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นคนขี้เกียจ และไม่ใส่ใจการงานที่ตนรับผิดชอบ

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top