ป.ล. ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

ป.ล. ย่อมาจาก ปัจฉิมลิขิต หมายถึง ข้อความสุดท้าย หรือ ข้อความที่เพิ่มเติมเข้าไปภายหลัง

ความหมายของ ป.ล. ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคือ
ปัจฉิมลิขิต [ปัดฉิม-] น. ”เขียนภายหลัง” คือหนังสือที่เขียนเพิ่มเติมลงท้ายเมื่อเซ็นชื่อแล้ว, ใช้อักษรย่อว่า ป.ล.

ป.ล. หรือ P.S. (Post Script) ในภาษาอังกฤษ นิยมใช้เติมท้ายจดหมายหรือบันทึกข้อความ โดยเติมด้านล่างข้อความหลักในจดหมาย ตัวอย่างเช่น

นายสมบัติเขียนจดหมายถึงลูกที่เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ เพื่อถามถึงความเป็นอยู่ การเรียนในมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิตในกรุงเทพ และในตอนท้ายของจดหมาย นายสมบัติได้เขียนข้อความไว้ว่า “ป.ล. ต้นเดือนพ่อกับแม่จะไปเยี่ยมลูกนะ” เป็นต้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top