ปากหอยปากปู

ปากหอยปากปู หมายถึง ชอบนินทา แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย

ขยายความสำนวนสุภาษิตคำว่า “ปากหอยปากปู” โบราณท่านนิยมใช้เรียกคนที่ปากไม่ดี ชอบนินทาว่าร้าย ชอบให้ร้ายคนอื่นลับหลัง โดยสามารถนินทาได้สารพัดไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ เรื่องจริงหรือเรื่องเท็จ คนพวกนี้สามารถนินทาได้หมด

ตัวอย่างเช่น
– นี่เธอเราไปดีกว่า ไม่อยากคุยกับพวกปากหอยปากปู
– นี่ลูก อย่าทำตัวเป็นพวกปากหอยปากปูไปนะลูก ชาวบ้านเขาจะรังเกียจเอา
– ยายหนิงไม่น่าไปคบกับพวกยายปูเลย ใคร ๆ ก็รู้ว่ากลุ่มยายปูนี่ปากหอยปากปูขนาดไหน

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top